disertacija
FINANCIJALIZACIJA, DOHODOVNA NEJEDNAKOST I STRUKTURA RASPODJELE BDP-a: MEĐUODNOS FINANCIJSKIH INSTITUCIJA I POLITIČKIH ELITA NA PRIMJERU NR KINE

Kristijan Kotarski (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti