disertacija
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR I SJEVERNA LIGA – KOMPARATIVNA ANALIZA USPJEŠNOSTI USPOSTAVE DE FACTO TERITORIJALNOSTI

Višeslav Raos (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti