diplomski rad
Komparativna analiza migracijskih politika država nastalih raspadom bivše Jugoslavije

Ines Šegota (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti
Odsjek za međunarodne odnose i sigurnosne studije