disertacija
TERORIZAM KAO OBLIK DRŽAVNOGA DJELOVANJA – IZMEĐU NORMATIVNOGA I EMPIRIJSKOGA

Danijela Lucić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti