disertacija
UTJECAJ FISKALNIH PRAVILA I FISKALNIH ODBORA NA RAZINU TRANSPARENTNOSTI I ODGOVORNOSTI U UPRAVLJANJU JAVNIM FINANCIJAMA

Sanja Bach (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti