Paginacija

Politizacija i sekuritizacija plinske trgovine - studija slučaja odnosa Europske unije i Ruske Federacije
Politizacija i sekuritizacija plinske trgovine - studija slučaja odnosa Europske unije i Ruske Federacije
Jelena Radić Đozić
U studiji slučaja odnosa između EU i RF istraživalo se kako se u 21. stoljeću naslijeđeni hladnoratovski plinski odnos koristi u politici moći i tako povezuje ekonomsku kategoriju vanjske trgovine s moćnim politološkim konceptima međuovisnosti, moći i sigurnosti te dovodi do zamjene diskursa plinske trgovine diskursom energetske sigurnosti. Polazna točka u istraživanju prirode moći u tom odnosu, koji je izvorno bio ekonomsko pitanje, iako ne posve nepolitičko, ali svakako ne...
Procesi definiranja problema i prioriteta u stvaranju inovacijske politike u Hrvatskoj iz perspektive diskurzivnog institucionalizma
Procesi definiranja problema i prioriteta u stvaranju inovacijske politike u Hrvatskoj iz perspektive diskurzivnog institucionalizma
Antonija Mršić
Predmet istraživanja je inovacijska politika u Hrvatskoj u razdoblju 2006.-2016. godine smještena u specifični društveno-ekonomski kontekst europeizacije i ekonomsko-financijske krize. Cilj istraživanja bio je utvrditi koje ideje sadrži „primordijalna juha“ inovacijske politike, kakav je institucionalni kontekst u kojemu one putuju, kako i koje diskurse stvaraju, te kako u odabranom slučaju diskurs utječe na procese javnih politika, tj. na uspješnost diskurzivno posredovanih...
Rekonstrukcija i eksperimentalna provjera koncepta točnog glasovanja
Rekonstrukcija i eksperimentalna provjera koncepta točnog glasovanja
Kosta Bovan
Ova doktorska disertacija bavi se glasovanjem, najočitijim oblikom političke participacije građana u modernom demokratskom poretku. Većina istraživanja biračkog ponašanja usmjerena je na proučavanje uzroka glasovanja te na procese oblikovanja stranačkih preferencija (Šiber, 1998b). Međutim, glasovanju možemo pristupiti kao političkoj odluci, a u tom slučaju se javlja pitanje kako tu odluku evaluirati. Potencijalni kriterij za evaluaciju možemo naći u konceptu točnog...
Sustavski ciklus i institucionalne promjene : tržište rada u SAD-U, Njemačkoj i NR Kini
Sustavski ciklus i institucionalne promjene : tržište rada u SAD-U, Njemačkoj i NR Kini
Josip Lučev
U kontekstu novog institucionalizma, ali i suvremenog izučavanja institucija općenito, često se ističu analitički nedostatci nedovoljnog fokusa na makroekonomska pitanja te ignoriranja koncepta moći. Posebno se tvrdokornim pokazao problem endogene institucionalne promjene budući da mainstream pristupi najčešće interpretiraju institucionalnu promjenu kao egzogenu. Inzistiranje na egzogenoj promjeni znači da uzroci i značaj same promjene nisu obuhvaćeni u konceptualizaciji...
Suvremena sigurnost, novi rizici i razvoj preventivnih modela kriznog  upravljanja u Republici Hrvatskoj
Suvremena sigurnost, novi rizici i razvoj preventivnih modela kriznog upravljanja u Republici Hrvatskoj
Martina Mihalinčić
Sigurnost je jedno od najsloženijih područja djelovanja suvremenih država. U različitim kontekstualnim uvjetima države različito pristupaju oblikovanju sigurnosnih politika i sigurnosnom upravljanju. Završetkom hladnog rata pojam sigurnosti je rekonceptualiziran i postavljen je temelj novoj paradigmi koja koncept sigurnosti širi izvan vojno-političkih odgovora jer opasnosti kao što su klimatske promjene, migracije, epidemije zaraznih bolesti, terorizam, organizirani kriminal i...
TERORIZAM KAO OBLIK DRŽAVNOGA DJELOVANJA – IZMEĐU NORMATIVNOGA I EMPIRIJSKOGA
TERORIZAM KAO OBLIK DRŽAVNOGA DJELOVANJA – IZMEĐU NORMATIVNOGA I EMPIRIJSKOGA
Danijela Lucić
Utemeljen na polazištima kritički orijentiranih sigurnosnih studija i studija terorizma, rad propituje metodološke, epistemološke pa i ontološke aspekte fenomena državnog terorizma. Tvrdi se kako je državni terorizam sustavno zanemareno područje znanja o terorizmu, iako je empirijski vrlo evidentan fenomen. U prvom dijelu rada propituje se klasična i suvremena politološka, sociološka, pravna i filozofska misao važna za razumijevanje države, sigurnosti, terorizma i državnog...
Transformacija pojma prava na privatnost kao posljedica razvoja tehnologije i novih sigurnosnih izazova
Transformacija pojma prava na privatnost kao posljedica razvoja tehnologije i novih sigurnosnih izazova
Andro Pavuna
Osnovni cilj ove disertacije bio je utvrditi je li zbog rapidnog razvoja tehnologije i novih sigurnosnih izazova došlo do transformacije pojma privatnosti, odnosno prava na privatnost u političkom smislu. Najprije je privatnost definirana kao mogućnost kontrole pristupa (podacima o) sebi. Definicijom privatnosti u terminima kontrole pojedinca se stavlja u središte njegova postojanja te se naglašava vrijednost privatnosti za autonomiju i uspostavu bliskih međuljudskih odnosa. Ugroze...
UTJECAJ FISKALNIH PRAVILA I FISKALNIH ODBORA NA RAZINU TRANSPARENTNOSTI I ODGOVORNOSTI U UPRAVLJANJU JAVNIM FINANCIJAMA
UTJECAJ FISKALNIH PRAVILA I FISKALNIH ODBORA NA RAZINU TRANSPARENTNOSTI I ODGOVORNOSTI U UPRAVLJANJU JAVNIM FINANCIJAMA
Sanja Bach
Kao važan odgovor na financijske krize te eksploziju deficita i javnih dugova diljem svijeta, porasla je važnost primjene i raširenost fiskalnih pravila i fiskalnih odbora, kako bi se ograničile tekuće fiskalne politike, smanjili deficiti i dugovi te poboljšalo stanje javnih financija i fiskalna disciplina. No, pravila djeluju u političko-ekonomskom okruženju. Učinkovitost i fiskalna ograničenja ovise o spremnosti političara da ih se pridržavaju, a ustrajnosti financijske...
Uloga Hrvatskoga sabora u procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji
Uloga Hrvatskoga sabora u procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji
Sanja Šurina
Tema disertacije je djelovanje i uloga Hrvatskoga sabora u procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i istraživanje njegovog doprinosa konsolidaciji demokracije u Republici Hrvatskoj. Pokazala sam da je Sabor pridonio konsolidaciji demokracije koja se provodila kroz proces europskih integracija, međutim, nastupila je ponajviše institucionalna konsolidacija, koja je bila uvjetovana članstvom Hrvatske u Europskoj uniji, ali ne i potpuna (četverorazinska) konsolidacija...
Utjecaj Europske unije na oblikovanje zdravstvenih politika država članica-primjer politike rijetkih bolesti
Utjecaj Europske unije na oblikovanje zdravstvenih politika država članica-primjer politike rijetkih bolesti
Snježana Ivčić
Tema ovog rada je utjecaj Europske unije (EU) na oblikovanje zdravstvenih politika država članica. U radu se termin oblikovanje odnosi na dva javnopolitička procesa koja je katkad teško razdvojiti; određivanje dnevnog reda i formuliranje same politike. Zdravstvena politika nije zajednička politika EU te je u njenoj vrlo slaboj nadležnosti. Unatoč tome EU ima veliki utjecaj na oblikovanje zdravstvenih politika država članica, bez obzira na njihove stvarne potrebe i financijske...
Utjecaj globalizacije na internacionalizaciju javnih europskih sveučilišta
Utjecaj globalizacije na internacionalizaciju javnih europskih sveučilišta
Tamara Dagen
Promjenom paradigme visokoga obrazovanja (VO) u globalnom kontekstu javna se sveučilišta sve više okreću razvoju internacionalnih aktivnosti. Internacionalizacija može predstavljati komparativnu prednost sveučilišta, koja razvijena kroz specifičnu inovativnu stratešku odrednicu (nišu), može postati osnova sveučilišne politike koja se provodi i implementira u različitim policy arenama. Što je sveučilište inovativnije u izboru i razvijanju ove specifične niše, ono ima veće...
Učinci personalizacije izbornih sustava na političke stranke
Učinci personalizacije izbornih sustava na političke stranke
Zlatko Vujović
Rad se bavi istraživanjem učinaka personalizacije izbornog sustava prije svega na političke stranke i kandidate za zastupnike. Pod personalizacijom izbornog sustava smatra se uvođenje mehanizama u izborni sustav koji osiguravaju veću ulogu birača u izboru njihovih parlamentarnih zastupnika. U radu su predstavljene četiri gusto opisane studije slučaja koje su služile kao temelj za testiranje temeljne i pomoćnih hipoteza. Rad sadrži fokusiranu poredbenu analizu dometa ...

Paginacija