Paginacija

"Dark Web" i mladi: znanje o "Dark Webu", stavovi i korištenje
"Dark Web" i mladi: znanje o "Dark Webu", stavovi i korištenje
Iva Lapić
Mračan web je sloj interneta s raznolikim teško dostupnim sadržajem koji se može podijeliti na legalan i ilegalan. Ovaj rad predstavlja sintezu postojeće literature o stranicama koje su trenutno mogu pronaći na mračnom webu, kao i one koje su uklonjene i koje su inicirale interes akademskih krugova iz nekoliko različitih znanstvenih područja. U radu se također analizira opća upućenost mladih ljudi o ovom sloju interneta te se anketom istražuje koriste li ga mladi u Hrvatskoj te...
"Ja sam Zlatan" - Zlatan Ibrahimović kao brend
"Ja sam Zlatan" - Zlatan Ibrahimović kao brend
Simona Margetić
U sportu i među sportašima, posebice nogometu i nogometašima, vrlo je važno osobno brendiranje jer ono pridonosi uspjehu i popularnosti pojedinca. Osobno brendiranje osigurava pojedincu da bude prepoznat u društvu kao profesionalac, stručnjak u svom polju, utjecajna osoba čije se mišljenje poštuje u javnosti. Zlatan Ibrahimović profesionalni je nogometaš, igrač američkog LA Galaxyja i bivši švedski nogometni reprezentativac, koji je od sebe kroz godine stvorio brend....
"Reality politika": odnos reality televizije i politike na primjeru obitelji Kardashian
"Reality politika": odnos reality televizije i politike na primjeru obitelji Kardashian
Vanja Hozmec
Cilj ovog rada je naći poveznicu između reality televizije i politike, te zašto se ta dva koncepta danas uopće mogu povezati s obzirom na to da su po svojoj prirodi i karakteristikama inače vrlo različiti. Metoda koju sam prilikom istraživanja koristio je studija slučaja. Prvo sam, proučavanjem pojmova reality televizije i celebrity politike zasebno, identificirao eventualne sličnosti među njima, a koje mogu biti dio odgovora na glavno pitanje ovog rada. Daljnje moguće odgovore...
"Točka bez povratka": prikaz problema afroamerikanaca u američkim hip-hop pjesmama od 1990. do 2000.
"Točka bez povratka": prikaz problema afroamerikanaca u američkim hip-hop pjesmama od 1990. do 2000.
Borna Linarić
Svrha ovoga rada je identificiranje koncepata koji prevladavaju u američkim hip hop pjesmama u vremenskom razdoblju od 1990.-2000. godine kada je hip hop doživio svoju prvu komercijalnu ekspanziju u glazbenoj industriji. Odabrani žanr i pjesme analizirane su unutar konteksta političkog problema afroameričke zajednice i rasizma u SAD-u te formacije društvenog pokreta s ishodištem u hip hopu. Metodologija korištena u radu je analiza sadržaja. Odabrane pjesme, njih 146, te pripadajući...
70 godina LADA: život iza pozornice
70 godina LADA: život iza pozornice
Valerija Acić
Svrha ovoga rada bila je prikazati kolika je važnost folklorne umjetnosti prikazane preko Ansambla narodnih plesova i pjesama LADO. U radu su provedeni intervjui sa stručnjacima folklornih umjetnosti i insiderima u Ansamblu LADO. Kroz rad je prikazana povijest folklora, etnologije, zatim povijest samog Ansambla te njegovo unutarnje ustrojstvo i sam umjetnički rad. Kroz provedena istraživanja nastaje zaključak da unatoč sve boljem priznavanju folklorne umjetnosti u medijima i...
Afrička unija i regionalna kriza u Libiji
Afrička unija i regionalna kriza u Libiji
Valerija Štefan
Arapskim proljećem započeli su mirni prosvjedi u Libiji koji su ubrzo prerasli u građanski rat koji je trajao od 15.2.2011. godine do 20.10.2011. godine. Kao odgovor na situaciju u Libiji, dolazi do NATO intervencija. UN usvaja 26.2.2011. Rezoluciju 1970. Nakon usvajanja rezolucije UN, snage Francuske i Velike Britanije započinju vojnu intervenciju, koja je ubrzo prešla pod komandu NATO-a i tada je započela misija NATO-a u Libiji. Koalicija NATO saveznika i partnera započela je...
Akteri i tijek postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš u Hrvatskoj: analiza procesa za zahvat vjetroelektrane Rust
Akteri i tijek postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš u Hrvatskoj: analiza procesa za zahvat vjetroelektrane Rust
Dario Gašparić
U radu se analizira tijek i akteri postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO) kao ključnog instrumenta okolišne politike u Hrvatskoj. U opisu mehanizma kojim se odvija postupak PUO naglasak je stavljen na ulogu organizacija civilnog društva pa istraživačko pitanje rada glasi: kako se u Hrvatskoj odvija proces procjene utjecaja zahvata na okoliš u kontekstu sudjelovanja organizacija civilnog društva u postupku? Sam postupak PUO i uloga organizacija civilnog društva...
Aktivistice ženskog nevladinog sektora i korištenje društvenih mreža - nove prednosti i nedostaci
Aktivistice ženskog nevladinog sektora i korištenje društvenih mreža - nove prednosti i nedostaci
Matea Salopek-Koncul
Kvalitativno istraživanje utjecaja društvenih mreža na aktivizam ženskog nevladinog sektora, njihovih prednosti i nedostataka, ciljanih publika, odnosa između online i offline aktivizma i predviđanja budućnosti aktivizma na društvenim mrežama, ukazuje na razne promjene koje su došle s napretkom tehnologije. Najčešća društvena mreža koju upotrebljavaju ženske nevladine organizacije je Facebook, a puno rjeđe koriste Instagram, YouTube i/ili Twitter. Aktivistkinje i aktivisti...
Alati odnosa s javnošću u promociji glazbenika i glazbenih događaja u Hrvatskoj
Alati odnosa s javnošću u promociji glazbenika i glazbenih događaja u Hrvatskoj
Martina Trbuščić
Ovaj diplomski rad daje uvid u stanje na području profesije odnosa s javnošću u glazbenoj industriji u Republici Hrvatskoj. U teorijskom dijelu rada objašnjava se pojam odnosa s javnošću i njihova funkcija. Kako bi se način funkcioniranja ove profesije objasnio što bolje, ona se predstavlja i kroz 4 skupine alata kojima se koriste stručnjaci za odnose s javnošću. Glazbeni odnosi s javnošću i njihovo djelovanje prikazuju se i kroz način funkcioniranja u sferi kulture i sferi...
Američka politika prema Bliskom istoku: od Bushovog rata protiv terorizma do Obaminog selektivnog angažmana
Američka politika prema Bliskom istoku: od Bushovog rata protiv terorizma do Obaminog selektivnog angažmana
Mateja Zvirotić
Bliski istok je regija koja od završetka Drugog svjetskog rata, zbog brojnih strateških, političkih i gospodarskih interesa, bilježi trend porasta američke prisutnosti u regiji. Tijekom Hladnog rata vanjskopolitičke poteze američkih predsjednika velikim dijelom određivalo je rivalstvo dvaju tadašnjih svjetskih sila – SAD-a i SSSR-a, što je rezultiralo preciznijim formulacijom vanjske politike Sjedinjenih Država. Napuštanjem koncepta ravnoteže sile SAD nastoji iskoristiti...
Američka predsjednička kampanja 2016. u hrvatskim dnevnim novinama
Američka predsjednička kampanja 2016. u hrvatskim dnevnim novinama
Terezija Jerković Bjelajac
Analizom sadržaja istraženo je kako su hrvatske dnevne novine Večernji list i Jutarnji list izvještavale o američkoj predsjedničkoj kampanji 2016. godine, u kojoj su se za mjesto predsjednika borili Donald Trump i Hillary Clinton. Kampanju, koju se smatra najkontroverznijom do sad, pratilo se od trenutka kada je Clinton službeno ušla u utrku za američkog predsjednika nominacijom Demokratske stranke 26. srpnja 2016., sve do 9. studenog 2016. godine, dana kada je izabran novi...
Američki filmski mjuzikli '60-ih: osnovna svojstva i stilske osebitosti
Američki filmski mjuzikli '60-ih: osnovna svojstva i stilske osebitosti
Matija Štefinščak
Cilj ovog diplomskog rada je povezivanje stilskih karakteristika američkog mjuzikla 60tih s političkim i društvenim stanjem toga vremena. Kroz rad predstavljana je povijest razvoja samog mjuzikla uz generalnu povijest i društvena dešavanja. Rad je razrađen kroz metode indukcije, dedukcije, analize i sinteze, dokazivanja, deskripcije, komparacije i kompilacije. Nakon predstavljanja povijesnog razvitka i glavnih obilježja, rad se bavi zbivanjima u 60tima te utjecaju istih na američki...

Paginacija