Pages

Afrička unija i regionalna kriza u Libiji
Afrička unija i regionalna kriza u Libiji
Valerija Štefan
Arapskim proljećem započeli su mirni prosvjedi u Libiji koji su ubrzo prerasli u građanski rat koji je trajao od 15.2.2011. godine do 20.10.2011. godine. Kao odgovor na situaciju u Libiji, dolazi do NATO intervencija. UN usvaja 26.2.2011. Rezoluciju 1970. Nakon usvajanja rezolucije UN, snage Francuske i Velike Britanije započinju vojnu intervenciju, koja je ubrzo prešla pod komandu NATO-a i tada je započela misija NATO-a u Libiji. Koalicija NATO saveznika i partnera započela je...
Američka politika prema Bliskom istoku: od Bushovog rata protiv terorizma do Obaminog selektivnog angažmana
Američka politika prema Bliskom istoku: od Bushovog rata protiv terorizma do Obaminog selektivnog angažmana
Mateja Zvirotić
Bliski istok je regija koja od završetka Drugog svjetskog rata, zbog brojnih strateških, političkih i gospodarskih interesa, bilježi trend porasta američke prisutnosti u regiji. Tijekom Hladnog rata vanjskopolitičke poteze američkih predsjednika velikim dijelom određivalo je rivalstvo dvaju tadašnjih svjetskih sila – SAD-a i SSSR-a, što je rezultiralo preciznijim formulacijom vanjske politike Sjedinjenih Država. Napuštanjem koncepta ravnoteže sile SAD nastoji iskoristiti...
Američko-ruski odnosi od 2000. do 2014. godine
Američko-ruski odnosi od 2000. do 2014. godine
Anamarija Miodrag
U globalnim međunarodnim odnosima američko-ruski odnosi imaju značajno mjesto. Početak dvadeset prvog stoljeća označava prekretnicu u odnosima Amerike i Rusije. Unatoč povremenoj suradnji, sukob interesa i želja za što većim utjecajem u međunarodnim odnosima utjecali su na zahlađenje odnosa. I jedna i druga zemlja nastoje održati status velesile i ne žele se odreći svojih dugoročnih strategijskih interesa. To sve dokazuje kako Hladni rat nikada nije ni završio, a čini se...
Analitičari kao akteri političke komunikacije u suvremenoj Hrvatskoj
Analitičari kao akteri političke komunikacije u suvremenoj Hrvatskoj
Maja Lena Lopatny
U ovom diplomskom radu analiziraju se obilježja djelovanja političkih analitičara kao aktera političke komunikacije u suvremenoj Hrvatskoj iz njihove perspektive. Istraživanje je provedeno kvalitativnom metodom dubinskog intervjua kao primarne metode i desk metode kao sekundarne metode, s devetnaest relevantnih političkih analitičara. Interpretacija rezultata istraživanja zasnovana je na teorijskim pristupima: modernizacije, deliberativne demokracije i permanentne kampanje. Rezultati...
Analiza aktera hrvatske zdravstvene politike: slučaj indijske konoplje
Analiza aktera hrvatske zdravstvene politike: slučaj indijske konoplje
Ines Kustić
Svrha istraživanja bila je prikazati distribuciju moći unutar Povjerenstva za analizu i preporuke primjene indijske konoplje/kanabinoida u medicinske svrhe kako bi se dobio uvid u određene informacije o donositeljima odluka, odnosno kako bi se prikazalo koje su institucije i predstavnici civilnog društva utjecali na jedan novi, ali vrlo važan smjer u zdravstvenoj politici. Vodeći se pluralističkom pretpostavkom da je moć široko, ali neravnomjerno distribuirana, autorica je je...
Analiza diskursa: izvještavanje njemačkog tiska o ulasku Hrvatske u Europsku uniju
Analiza diskursa: izvještavanje njemačkog tiska o ulasku Hrvatske u Europsku uniju
Antonela Čečura
Ovaj diplomski rad podijeljen je u dva dijela od kojeg je prvi dio teorijski okvir, a drugi istraživanje. U prvom dijelu obrađuje se pojam, nastanak i proširenje Europske unije te proces Hrvatskog pristupa Europskoj uniji, od početka pregovora pa sve do referenduma i službenog pristupa 01. srpnja 2013. godine. Istraživanje izvještavanja njemačkog tiska o ulasku Hrvatske u Europsku uniju provodilo se na uzorku njemačkih novina: Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung te...
Analiza kampanje Europske pučke stranke u Hrvatskoj, Njemačkoj, Austriji i Sloveniji na europarlamentarnim izborima 2014. godine
Analiza kampanje Europske pučke stranke u Hrvatskoj, Njemačkoj, Austriji i Sloveniji na europarlamentarnim izborima 2014. godine
Dubravka Glavina
Tijekom desetljeća, Europski parlament od neutjecajnih je nadzornih ovlasti evoluirao do zakonodavnog prava suodlučivanja. Ipak, izbori za Europski parlament još uvijek su ostali 'drugorazredna nacionalna natjecanja'. U predizborno vrijeme, političke stranke koje djeluju unutar istog klubu zastupnika u Europskom parlamentu nerado implementiraju i zastupaju „agende“ europskih stranačkih grupacija. Toga radi, ovaj rad istražuje kampanje stranaka iz kluba zastupnika Europske pučke...
Analiza medijske politike RH prema neprofitnim elektroničkim publikacijama od 2005. do 2016.
Analiza medijske politike RH prema neprofitnim elektroničkim publikacijama od 2005. do 2016.
Zrinka Kunić
Cilj ovoga rada je napraviti prikaz aktualnog stanja neprofitnih elektroničkih publikacija u Republici Hrvatskoj. Anketnim e-upitnikom ispitano je 29 neprofitnih portala koji su svojim odgovorima dali prvi uvid u programski sadržaj koji nude i financijsku situaciju u kojoj se nalaze te izrazili svoje stavove o stanju neprofitnog medijskog sektora u Hrvatskoj 2017. godine. Nova medijska strategija hitno je potrebna i u njoj bi svoje mjesto trebali dobiti i neprofitni portali kao najbrojnija...
Analiza medijskog izvještavanja o starijim osobama na portalima  24sata.hr i Večernji.hr
Analiza medijskog izvještavanja o starijim osobama na portalima 24sata.hr i Večernji.hr
Sara Marija Boras
Diplomski rad bavi se analizom medijskog izvještavanja o starijim osobama na portalima 24sata.hr i vecernji.hr. U radu su predstavljeni klasični stereotipi koje vežemo za starije osobe, neke od teorija o starenju, kako mladi vide osobe starije životne dobi, proces međugeneracijske integracije, te imali li razlike između spolova po pitanju poimanja procesa starenja. Opisan je pojam dobizam i njegova prisutnosti u medijima. Istraživanje o medijskom izvještavanju o starijim osobama na...
Analiza online komunikacije najvećih skloništa za nezbrinute životinje u Hrvatskoj (studija slučaja)
Analiza online komunikacije najvećih skloništa za nezbrinute životinje u Hrvatskoj (studija slučaja)
Karla Juričev-Sudac
Diplomski rad „Analiza online komunikacije najvećih skloništa za nezbrinute životinje u Hrvatskoj“ istražuje kako se društvene mreže mogu koristiti kao platforma za online komuniciranje neprofitnih organizacija; u ovom slučaju online komuniciranje skloništa za nezbrinute i napuštene životinje kroz dvije popularne kampanje. Današnji brzi razvoj internetske tehnologije omogućio je skloništima za životinje da koriste društvene mreže u širenju svojih ideologija i iskoriste...
Analiza političke karikature u hrvatskom tiskovinama
Analiza političke karikature u hrvatskom tiskovinama
Petra Okičić
Društvena i politička previranja posljednjih godina posebice su vezana uz različitosti i civilizacijske sukobe. Mediji su oni koji takva događanja prenose do ljudi i stvaraju određena mišljenja. Dio takve medijske proizvodnje čini i karikatura. Ovaj rad bavi se istraživanjem konteksta u kojem nastaju političke karikature u Hrvatskoj, kao i elementima koje ona koristi u izgradnji narativa. Metode korištene u ovom radu su analiza narativa izabranih hrvatskih karikatura te intervju s...
Analiza razlika između cyber terorizma i cyber kriminala: studija slučaja
Analiza razlika između cyber terorizma i cyber kriminala: studija slučaja
Mario Pavičić
Rad istražuje pojmove cyber terorizma i cyber kriminala, razlike među njima i njihovu povezanost. Analizom literature i pojedinih slučajeva dolazimo do zaključka da su oba pojma usko povezana i ne isključuju nužno jedan drugoga. Iako još uvijek nije došlo do kritičnog čina cyber terorizma, opasnost i ranjivost od istog postoji, te je potrebno stalno ulaganje u opremu i obrazovanje kako bi se sačuvao integritet informatičkih sustava o kojima ovisi funkcioniranje modernog svijeta.

Pages