Paginacija

"Dark Web" i mladi: znanje o "Dark Webu", stavovi i korištenje
"Dark Web" i mladi: znanje o "Dark Webu", stavovi i korištenje
Iva Lapić
Mračan web je sloj interneta s raznolikim teško dostupnim sadržajem koji se može podijeliti na legalan i ilegalan. Ovaj rad predstavlja sintezu postojeće literature o stranicama koje su trenutno mogu pronaći na mračnom webu, kao i one koje su uklonjene i koje su inicirale interes akademskih krugova iz nekoliko različitih znanstvenih područja. U radu se također analizira opća upućenost mladih ljudi o ovom sloju interneta te se anketom istražuje koriste li ga mladi u Hrvatskoj te...
"Ja sam Zlatan" - Zlatan Ibrahimović kao brend
"Ja sam Zlatan" - Zlatan Ibrahimović kao brend
Simona Margetić
U sportu i među sportašima, posebice nogometu i nogometašima, vrlo je važno osobno brendiranje jer ono pridonosi uspjehu i popularnosti pojedinca. Osobno brendiranje osigurava pojedincu da bude prepoznat u društvu kao profesionalac, stručnjak u svom polju, utjecajna osoba čije se mišljenje poštuje u javnosti. Zlatan Ibrahimović profesionalni je nogometaš, igrač američkog LA Galaxyja i bivši švedski nogometni reprezentativac, koji je od sebe kroz godine stvorio brend....
"Reality politika": odnos reality televizije i politike na primjeru obitelji Kardashian
"Reality politika": odnos reality televizije i politike na primjeru obitelji Kardashian
Vanja Hozmec
Cilj ovog rada je naći poveznicu između reality televizije i politike, te zašto se ta dva koncepta danas uopće mogu povezati s obzirom na to da su po svojoj prirodi i karakteristikama inače vrlo različiti. Metoda koju sam prilikom istraživanja koristio je studija slučaja. Prvo sam, proučavanjem pojmova reality televizije i celebrity politike zasebno, identificirao eventualne sličnosti među njima, a koje mogu biti dio odgovora na glavno pitanje ovog rada. Daljnje moguće odgovore...
"Točka bez povratka": prikaz problema afroamerikanaca u američkim hip-hop pjesmama od 1990. do 2000.
"Točka bez povratka": prikaz problema afroamerikanaca u američkim hip-hop pjesmama od 1990. do 2000.
Borna Linarić
Svrha ovoga rada je identificiranje koncepata koji prevladavaju u američkim hip hop pjesmama u vremenskom razdoblju od 1990.-2000. godine kada je hip hop doživio svoju prvu komercijalnu ekspanziju u glazbenoj industriji. Odabrani žanr i pjesme analizirane su unutar konteksta političkog problema afroameričke zajednice i rasizma u SAD-u te formacije društvenog pokreta s ishodištem u hip hopu. Metodologija korištena u radu je analiza sadržaja. Odabrane pjesme, njih 146, te pripadajući...
70 godina LADA: život iza pozornice
70 godina LADA: život iza pozornice
Valerija Acić
Svrha ovoga rada bila je prikazati kolika je važnost folklorne umjetnosti prikazane preko Ansambla narodnih plesova i pjesama LADO. U radu su provedeni intervjui sa stručnjacima folklornih umjetnosti i insiderima u Ansamblu LADO. Kroz rad je prikazana povijest folklora, etnologije, zatim povijest samog Ansambla te njegovo unutarnje ustrojstvo i sam umjetnički rad. Kroz provedena istraživanja nastaje zaključak da unatoč sve boljem priznavanju folklorne umjetnosti u medijima i...
A Critical Analysis of the Plan for Integration of Persons under International Protection in the Republic of Croatia
A Critical Analysis of the Plan for Integration of Persons under International Protection in the Republic of Croatia
Aymen Ameen Abd Ali Al-Mimar
In 2017, the Government of the Republic of Croatia published the “Action Plan for the Integration of Persons Granted International Protection for the Period from 2017 to 2019” in response to the increased number of requests for international protection (Government of the Republic of Croatia, 2017). Although Croatia does not have an immigration tradition, and thus no detailed strategy for the integration of new citizens, this term has become frequently used in public space and media. This...
Afrička unija i regionalna kriza u Libiji
Afrička unija i regionalna kriza u Libiji
Valerija Štefan
Arapskim proljećem započeli su mirni prosvjedi u Libiji koji su ubrzo prerasli u građanski rat koji je trajao od 15.2.2011. godine do 20.10.2011. godine. Kao odgovor na situaciju u Libiji, dolazi do NATO intervencija. UN usvaja 26.2.2011. Rezoluciju 1970. Nakon usvajanja rezolucije UN, snage Francuske i Velike Britanije započinju vojnu intervenciju, koja je ubrzo prešla pod komandu NATO-a i tada je započela misija NATO-a u Libiji. Koalicija NATO saveznika i partnera započela je...
Akteri i tijek postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš u Hrvatskoj: analiza procesa za zahvat vjetroelektrane Rust
Akteri i tijek postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš u Hrvatskoj: analiza procesa za zahvat vjetroelektrane Rust
Dario Gašparić
U radu se analizira tijek i akteri postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO) kao ključnog instrumenta okolišne politike u Hrvatskoj. U opisu mehanizma kojim se odvija postupak PUO naglasak je stavljen na ulogu organizacija civilnog društva pa istraživačko pitanje rada glasi: kako se u Hrvatskoj odvija proces procjene utjecaja zahvata na okoliš u kontekstu sudjelovanja organizacija civilnog društva u postupku? Sam postupak PUO i uloga organizacija civilnog društva...
Aktivistice ženskog nevladinog sektora i korištenje društvenih mreža - nove prednosti i nedostaci
Aktivistice ženskog nevladinog sektora i korištenje društvenih mreža - nove prednosti i nedostaci
Matea Salopek-Koncul
Kvalitativno istraživanje utjecaja društvenih mreža na aktivizam ženskog nevladinog sektora, njihovih prednosti i nedostataka, ciljanih publika, odnosa između online i offline aktivizma i predviđanja budućnosti aktivizma na društvenim mrežama, ukazuje na razne promjene koje su došle s napretkom tehnologije. Najčešća društvena mreža koju upotrebljavaju ženske nevladine organizacije je Facebook, a puno rjeđe koriste Instagram, YouTube i/ili Twitter. Aktivistkinje i aktivisti...
Alati odnosa s javnošću u promociji glazbenika i glazbenih događaja u Hrvatskoj
Alati odnosa s javnošću u promociji glazbenika i glazbenih događaja u Hrvatskoj
Martina Trbuščić
Ovaj diplomski rad daje uvid u stanje na području profesije odnosa s javnošću u glazbenoj industriji u Republici Hrvatskoj. U teorijskom dijelu rada objašnjava se pojam odnosa s javnošću i njihova funkcija. Kako bi se način funkcioniranja ove profesije objasnio što bolje, ona se predstavlja i kroz 4 skupine alata kojima se koriste stručnjaci za odnose s javnošću. Glazbeni odnosi s javnošću i njihovo djelovanje prikazuju se i kroz način funkcioniranja u sferi kulture i sferi...
Američka politika prema Bliskom istoku: od Bushovog rata protiv terorizma do Obaminog selektivnog angažmana
Američka politika prema Bliskom istoku: od Bushovog rata protiv terorizma do Obaminog selektivnog angažmana
Mateja Zvirotić
Bliski istok je regija koja od završetka Drugog svjetskog rata, zbog brojnih strateških, političkih i gospodarskih interesa, bilježi trend porasta američke prisutnosti u regiji. Tijekom Hladnog rata vanjskopolitičke poteze američkih predsjednika velikim dijelom određivalo je rivalstvo dvaju tadašnjih svjetskih sila – SAD-a i SSSR-a, što je rezultiralo preciznijim formulacijom vanjske politike Sjedinjenih Država. Napuštanjem koncepta ravnoteže sile SAD nastoji iskoristiti...
Američka predsjednička kampanja 2016. u hrvatskim dnevnim novinama
Američka predsjednička kampanja 2016. u hrvatskim dnevnim novinama
Terezija Jerković Bjelajac
Analizom sadržaja istraženo je kako su hrvatske dnevne novine Večernji list i Jutarnji list izvještavale o američkoj predsjedničkoj kampanji 2016. godine, u kojoj su se za mjesto predsjednika borili Donald Trump i Hillary Clinton. Kampanju, koju se smatra najkontroverznijom do sad, pratilo se od trenutka kada je Clinton službeno ušla u utrku za američkog predsjednika nominacijom Demokratske stranke 26. srpnja 2016., sve do 9. studenog 2016. godine, dana kada je izabran novi...

Paginacija