Pages

Američki predsjednički izbori: geopolitički diskurs zida na društvenim mrežama
Američki predsjednički izbori: geopolitički diskurs zida na društvenim mrežama
Petra Filip
Društvene mreže postale su platforma za svakodnevno objavljivanje sadržaja i komunikaciju korisnika. Cilj ovog rada bio je analizirati poruke odaslane kroz službeni profil Donalda Trumpa na društvenim mrežama, a poglavito na Twitteru u razdoblju a koje su vezane uz geopolitički diskurs gradnje zida s Meksikom. Kroz metodu analize sadržaja istražena je dinamika Trumpove komunikacije u toku američkih 1.2.2016 do 8.11.2016, odnosno od službenog početka nominacija, pa sve do dana...
Američko-izraelski odnosi u mandatu  predsjednika Donalda Trumpa: uloga proizraelskog lobija
Američko-izraelski odnosi u mandatu predsjednika Donalda Trumpa: uloga proizraelskog lobija
Vitomir Međimurec
Uloga etničkih interesnih skupina u formuliranju vanjskopolitičke agende dugo je bila zanemarena u akademskoj zajednici sve do posljednjih nekoliko godina kada dolazi pod povećalo. Proizraelske interesne skupine slove kao najmoćniji lobi u američkoj vanjskoj politici i američki državnici nalaze se pod optužbom da povlađujući interesima proizraelskog lobija ugrožavaju američke nacionalne interese. Utjecaj etničkih interesnih skupina kategorija je koju je metodološki gotovo...
Američko-ruski odnosi od 2000. do 2014. godine
Američko-ruski odnosi od 2000. do 2014. godine
Anamarija Miodrag
U globalnim međunarodnim odnosima američko-ruski odnosi imaju značajno mjesto. Početak dvadeset prvog stoljeća označava prekretnicu u odnosima Amerike i Rusije. Unatoč povremenoj suradnji, sukob interesa i želja za što većim utjecajem u međunarodnim odnosima utjecali su na zahlađenje odnosa. I jedna i druga zemlja nastoje održati status velesile i ne žele se odreći svojih dugoročnih strategijskih interesa. To sve dokazuje kako Hladni rat nikada nije ni završio, a čini se...
Analitičari kao akteri političke komunikacije u suvremenoj Hrvatskoj
Analitičari kao akteri političke komunikacije u suvremenoj Hrvatskoj
Maja Lena Lopatny
U ovom diplomskom radu analiziraju se obilježja djelovanja političkih analitičara kao aktera političke komunikacije u suvremenoj Hrvatskoj iz njihove perspektive. Istraživanje je provedeno kvalitativnom metodom dubinskog intervjua kao primarne metode i desk metode kao sekundarne metode, s devetnaest relevantnih političkih analitičara. Interpretacija rezultata istraživanja zasnovana je na teorijskim pristupima: modernizacije, deliberativne demokracije i permanentne kampanje. Rezultati...
Analiza aktera hrvatske zdravstvene politike: slučaj dopunskog osiguranja
Analiza aktera hrvatske zdravstvene politike: slučaj dopunskog osiguranja
Ante Malinar
Istraživanje je poduzeto radi svrhe prikazivanja odnosa moći između različitih aktera koji su sudjelovali u formulaciji dopunskog osiguranja. Cilj je utvrditi tko su bili najutjecajniji/najmoćniji akteri u tom procesu kako bi se unaprijedilo znanje o akterima hrvatske zdravstvene politike i pokazalo tko su jedni od najvažnijih aktera u toj hrvatskoj politici. U radu autor se vodio pretpostavkom pluralizma kako je moć široko distribuirana među različitim akterima te da im se na...
Analiza aktera hrvatske zdravstvene politike: slučaj indijske konoplje
Analiza aktera hrvatske zdravstvene politike: slučaj indijske konoplje
Ines Kustić
Svrha istraživanja bila je prikazati distribuciju moći unutar Povjerenstva za analizu i preporuke primjene indijske konoplje/kanabinoida u medicinske svrhe kako bi se dobio uvid u određene informacije o donositeljima odluka, odnosno kako bi se prikazalo koje su institucije i predstavnici civilnog društva utjecali na jedan novi, ali vrlo važan smjer u zdravstvenoj politici. Vodeći se pluralističkom pretpostavkom da je moć široko, ali neravnomjerno distribuirana, autorica je je...
Analiza američko-sovjetskih odnosa u mandatima predsjednika Roosevelta i Trumana
Analiza američko-sovjetskih odnosa u mandatima predsjednika Roosevelta i Trumana
Sara Herek
SAŽETAK Sredina 20. stoljeća obilježena je intenzivnim odnosom Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza. Tijekom 1939. godine i početkom Drugog Svjetskog rata, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Franklin Delano Roosevelt iskazuje interes za pomaganjem Sovjetskom Savezu u ratu protiv fašističkih režima, smatrajući kako je obrana Sovjetskog Saveza od Njemačke ključna za američku sigurnost te, tako, izvodi američki narod iz izolacionističkog raspoloženja koje...
Analiza brendiranja grada Ogulina kao "Zavičaja bajke"
Analiza brendiranja grada Ogulina kao "Zavičaja bajke"
Sonja Drašković
Rad tematizira pojmove brendiranja i donosi definicije i pojašenja, kao i poimanja turističkih destinacija, kroz povijest do današnjeg dana, podjele i strukure, čime dovodi do objašnjena brendiranja turističkih destinacija. U prvom dijelu rada se donose ključni pojmovi, ključne riječi, usporedbe i analize različitih eminentnih autora iz svijeta i Hrvatske. U istraživačkom dijelu rada se radi kritična analiza studije Projekta razvoja održivog kulturnog turizma u Ogulinu, ili...
Analiza diskursa "post-istine"
Analiza diskursa "post-istine"
Leon Cvrtila
Ovaj rad se bavi analizom i interpretacijom diskurs post-istine, to jest nizom narativa koji okružuju pojam „post-istine“ koji je tijekom 2016. doživio eksploziju u javnoj sferi, inspiriran događajima Brexita i pobjede Donalda Trumpa na američkim izborima za predsjednika. Koristeći pristup kritičke analize diskursa te uvide sociologa Pierrea Bourdieua gradi se okvir za zahvaćanje predmeta, metodološki sklop za identifikaciju, prikupljanje i analizu podataka ali i za njegovo...
Analiza diskursa: izvještavanje njemačkog tiska o ulasku Hrvatske u Europsku uniju
Analiza diskursa: izvještavanje njemačkog tiska o ulasku Hrvatske u Europsku uniju
Antonela Čečura
Ovaj diplomski rad podijeljen je u dva dijela od kojeg je prvi dio teorijski okvir, a drugi istraživanje. U prvom dijelu obrađuje se pojam, nastanak i proširenje Europske unije te proces Hrvatskog pristupa Europskoj uniji, od početka pregovora pa sve do referenduma i službenog pristupa 01. srpnja 2013. godine. Istraživanje izvještavanja njemačkog tiska o ulasku Hrvatske u Europsku uniju provodilo se na uzorku njemačkih novina: Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung te...
Analiza i odabir modnog sadržaja časopisa Elle i Cosmopolitan u 2017. godini
Analiza i odabir modnog sadržaja časopisa Elle i Cosmopolitan u 2017. godini
Ana Dukić
U ovom radu analiziran je modni sadržaj u hrvatskim izdanjima časopisa Cosmopolitan i Elle u 2017. godini. Cilj rada bio je ispitati kakav je modni sadržaj u časopisima, pojavljuju li se stereotipi te kakvu agendu postavljaju časopisi. U radu je analizirano 423 članka časopisa Elle i Cosmopolitan, od čega je 268 članak u Elleu, a 155 u Cosmopolitanu. Rezultati istraživanja pokazali su da Elle ima više modnog sadržaja nego Cosmopolitan kao što je pretpostavljeno. Istraživanje...
Analiza implementacije ciljeva Bolonjskog procesa u sustavu osiguranja kvalitete na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj
Analiza implementacije ciljeva Bolonjskog procesa u sustavu osiguranja kvalitete na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj
Iva Žabarović
Bolonjski proces podrazumijeva reformu visokog obrazovanja na razini Europe kako bi ono bilo kvalitetnije i konkurentnije na svjetskoj razini. Hrvatska je dijelom tog procesa postala 2001. godine, čime je nastojala u svoj sustav visokog obrazovanja ugraditi bolonjske ciljeve, a prva generacija studenata bolonjaca upisana je na hrvatska visoka učilišta akademske godine 2005/2006. Potpisivanjem Bolonjske deklaracije, Hrvatska je krenula i s uspostavom funkcionalnog sustava vanjskog...

Pages