Paginacija

Društvena konstrukcija civilnih žrtava srpske nacionalnosti u Hrvatskoj 90-ih godina: analiza medijskih okvira
Društvena konstrukcija civilnih žrtava srpske nacionalnosti u Hrvatskoj 90-ih godina: analiza medijskih okvira
Filip Uroić
Cilj samog rada je utvrditi na koji način su srpske civilne žrtve bile reprezentirane u tisku, te koje su okvire tiskani mediji koristili u svojem izvještavanju, posljedično konstruirajući stvarnost hrvatskog društva 1990ih. Polazišna točka rada je teorijska osnova funkcije medija u konstrukciji društvene stvarnosti, i uloga medijskih okvira u tome. Hrvatska je svoje prve dane neovisnosti započela u ratnim okolnostima. Raspad jugoslavenske federacije, kolaps komunističkog režima...
Društvene mreže i sobodno vrijeme: ovisnost ili stil života?
Društvene mreže i sobodno vrijeme: ovisnost ili stil života?
Ana Rotim
Istraživanjem se željelo utvrditi koliko studenti koriste društvene mreže, što na njima točno rade, koriste li ih u društvu te ključno, postoji li nesrazmjer između količine korištenja društvenih mreža i samoprocjene studenata o vlastitoj ovisnosti. Istraživanje je provedeno u dva dijela. Prvi dio istraživanja činila je online anketa koja je provedena na prigodnom uzorku od 406 ispitanika. Drugi dio bio je dnevnik korištenja društvenih mreža kojeg je ispunilo deset...
Društvene mreže kao izvor informacija u predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore 2016. Godine: studija slučaja Dnevnik NoveTV
Društvene mreže kao izvor informacija u predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore 2016. Godine: studija slučaja Dnevnik NoveTV
Katarina Jusić
Cilj rada je istražiti korištenje društvenih mreža, u kontekstu politike u programu Nove TV. Istraživanje je obuhvatilo emisije Dnevnika Nove TV, odnosno priloge izbornog bloka, i to u periodu predizborne kampanje za parlamentarne izbore 2016. godine (16. kolovoz- 9.rujan). Korištenjem kvantitativne metode analize sadržaja prikazani su brojčani podaci o učestalosti korištenja društvenih mreža kao izvora vijesti u informativnom programu. Dobiveni podaci nadopunjeni su...
Društvene mreže u novinarstvu: Karakteristike komunikacije novinara i publike putem službenih facebook stranica novinara 24sata
Društvene mreže u novinarstvu: Karakteristike komunikacije novinara i publike putem službenih facebook stranica novinara 24sata
Mia Bednaž
Društvene mreže promijenile su odnose moći između medija i publike, ali su unijele velike promijene u novinarsku struku. U moru informacija publika bira što će i koga pratiti, a uz kvalitetnu edukaciju, pomno pripremljenu strategiju i originalni sadržaj novinari mogu tu novu karakteristiku publike usmjeriti kako bi sagradili svoj osobni brend. Komunikacijom i interakcijom s publikom stvaraju spone koje mijenjaju odnos moći između medijskih kuća i novinara gdje novinari postaju mini...
Društvene mreže, tipovi socijalnog kapitala i političko sudjelovanje
Društvene mreže, tipovi socijalnog kapitala i političko sudjelovanje
Gloria Lončar
Koncept socijalnog kapitala relativno nov predmet istraživanja u društvenim znanostima, ali izrazito je privlačan zbog novog pristupa proučavanju razvoja društva sa socio-kulturološke perspektive. Strukturna dimenzija socijalnog kapitala pojavom interneta i digitalizacijom interakcije doživljava svojevrsnu transformaciju i to je proces zanimljiv za istraživanje zbog razmjera korištenja interneta u svijetu. Cilj rada je sažeti relevantna istraživanja o utjecaju internetskih...
Društveni mediji i televizija u hibridnom medijskom sustavu: analiza televizijske konstrukcije političke komunikacije na društvenim mrežama na lokalnim izborima 2017.
Društveni mediji i televizija u hibridnom medijskom sustavu: analiza televizijske konstrukcije političke komunikacije na društvenim mrežama na lokalnim izborima 2017.
Martina Marčinko
U diplomskom radu ''Društveni mediji i televizija u hibridnom medijskom sustavu: Analiza televizijske konstrukcije političke komunikacije na društvenim mrežama na lokalnim izborima 2017.'' cilj je bio analizirati izvještavanje HRT-a i RTL-a o lokalnim izborima 2017. godine, u periodu od 1. svibnja do 31. svibnja, odnosno način na koji televizija, kao tradicionalni medij, moderira između publike i društvenih mreža, kao novih medija. Kvantitativnom analizom podataka analizirane su 31...
Društveni mediji kao izvori vijesti: slučaj kandidata za ministra branitelja Republike Hrvatske
Društveni mediji kao izvori vijesti: slučaj kandidata za ministra branitelja Republike Hrvatske
Lorena Ouahchia
Imajući u vidu značajnu ulogu društvenih medija u društvu općenito, a posebno u novinarstvu i političkoj komunikaciji, ovaj rad istražuje na koji način i u kojoj se mjeri društveni mediji pojavljuju kao izvori informacija u medijima, ali i kako političari koriste društvene medije u priopćavanju vijesti korisnicima i novinarima. Tu tematiku radi istražuje metodom studije slučaja, analizirajući konkretan slučaj u Hrvatskoj, upravo kako bi se vidio taj trend. Analiza je...
Društveno odgovorno poslovanje na primjeru Jadranskog naftovoda
Društveno odgovorno poslovanje na primjeru Jadranskog naftovoda
Tihana Kolec
Društveno odgovorno poslovanje (DOP) je dugoročno isplativa investicija koja će se vratiti u obliku ponosnih zaposlenika, zadovoljne lokalne zajednice, čišćeg okoliša te svih dionika koji će u kompaniji prepoznati pozitivan imidž i intelektualni kapital u kojeg vrijedi ulagati. DOP ima značajan utjecaj na pozitivan imidž tvrtke u društvu doprinoseći njenoj dodatnoj vrijednosti te se pokazuje kao relevantna konkurentna prednost uspješnih tvrtki. Kroz cijeli rad prožima se...
Društveno-političke promjene u Boliviji za vladavine Eva Moralesa (2006. - 2014.)
Društveno-političke promjene u Boliviji za vladavine Eva Moralesa (2006. - 2014.)
Dajana Šiljić
U radu je istražen utjecaj vladavine predsjednika Eva Moralesa na društveno-političku situaciju u Boliviji, a glavni predmet istraživanja čine reforme koje je provela Moralesova vlada od 2006. do 2014. godine. Analiza dostupnih kvantitativnih podataka o društveno-političkoj situaciji u Boliviji, prije i nakon dolaska Eva Moralesa na vlast, dovodi do značajnih rezultata i uvida. Reforme Moralesove vlade postigle su značajne rezultate i znatno su poboljšale društveno-političku...
Država nadzora kroz prizmu novih medija: slučaj Snowden
Država nadzora kroz prizmu novih medija: slučaj Snowden
Luka Radočaj
Ulaskom suvremenog društva u doba novih medija, društvenih mreža te masovnog korištenja interneta, država se transformirala iz tradicionalne u kojoj je privatnost građana bila visoko na ljestvici prioriteta u takozvanu „državu nadzora“ u kojoj vlast, pomoću tehnoloških dostignuća sigurnosnih službi, osigurava sigurnost građana na štetu njihove privatnosti. Ovaj diplomski rad najprije proučava sociološke i političke teorije kojima su razni autori pokušali definirati i...
Državljani ili ne-državljani? Diskriminacija rusofone manjine u baltičkim državama
Državljani ili ne-državljani? Diskriminacija rusofone manjine u baltičkim državama
Josipa Puljić
Ovaj rad bavi se politikama državljanstva Litve, Latvije i Estonije te utjecajem političke uvjetovanosti Europske unije na njihovu postupnu liberalizaciju. Prije izlaganja o navedenim politikama i zakonima - a kao kontekst za razumijevanje postojanja velike rusofone manjine na teritoriju baltičkih država - iznesen je kratki povijesni pregled sovjetske okupacije, oštrih rusifikacijskih procesa te postizanja neovisnosti i obnove međuratnih identiteta. Kvalitativnom analizom zakona o...
Državni-javni-zajednički: politekonomski okvir za medije u tranziciji. Slučaj "Vjesnik"
Državni-javni-zajednički: politekonomski okvir za medije u tranziciji. Slučaj "Vjesnik"
Karolina Leaković
Izgradnja demokratskih institucija u postsocijalizmu odvijala se usporedo s transformacijom medijskog polja, no rezultati nisu uvijek bili u skladu s očekivanjima. Medijska scena postsocijalističkih država, osobito ona tiskanih medija, u posljednjih više od dvadeset godina obilježena je privatizacijom, komercijalizacijom, tabloidizacijom te, općenito, urušavanjem profesionalnih standarda i radnog statusa novinarki. Nasuprot raširenom uvjerenju kako će tržišni princip dovesti do...

Paginacija