Paginacija

Dva lica Behemota. Negativ države u političkom mišljenju T. Hobbesa i F. L. Neumanna
Dva lica Behemota. Negativ države u političkom mišljenju T. Hobbesa i F. L. Neumanna
Tea Kodrnja
Ovaj rad bavi se određenjem značenja Behemota u političkom mišljenju Thomasa Hobbesa i Franza L. Neumanna. Iako je Neumann preuzeo naslov svog kapitalnog djela upravo od Hobbesa, čini se da je i danas Hobbesov Behemot u sjeni puno poznatijegLevijatana. Dok Levijatan kao smrtni Bog predstavlja mir i sigurnost, Behemot je simbol kaosa i anarhije. U radu se razmatra Hobbesovo i Neumannovo tumačenje Behemota kao stanja u kojem je država pretvorena u ne-poredak. Za Hobbesa, engleski...
Dvadeset godina razvoja zagrebačkih neovisnih kinoprikazivača 1999.-2019.
Dvadeset godina razvoja zagrebačkih neovisnih kinoprikazivača 1999.-2019.
Zlata Cetina Terzić
Krajem devetnaestog i tijekom dvadesetog stoljeća svijet zahvaćaju brojne promjene društvene i tehnološke prirode među kojima je i pojava masovnih medija. Među njima se kao tehnološka novotarija pojavljuje i film koji gotovo odmah stječe status istinskog masovnog medija. Zahvaljujući mogućnosti da veoma brzo dopre do jako velike populacije, do pojave televizije obavlja njene programske funkcije kao sredstvo masovne komunikacije. Za razliku od radija i televizije, konzumiranje...
EU Development Cooperation Policy towards Iraq
EU Development Cooperation Policy towards Iraq
Ammar Mohammed Dawood Dawood
Rad ne sadrži sažetak.
EU fondovi i njihova apsorpcija u RH u pretpristupnom razdoblju
EU fondovi i njihova apsorpcija u RH u pretpristupnom razdoblju
Ivan Barbarić
Republici Hrvatskoj je iskustvo korištenja europskih fondova koje je stečeno u pretpristupnom razdoblju trebalo poslužiti kao dobra priprema za korištenje strukturnih fondova Europske Unije koji su trebali poboljšati gospodarski i društveni razvoj zemlje u cjelini. Analizom iskorištenosti sredstava u pretpristupnom razdoblju i programskom razdoblju 2007 – 2013, kao i usporedbom indeksa ekonomske razvijenosti sa regijama u okruženju utvrđeno je da sama apsorbocija EU fondova...
EU i kontrola duhanske industrije
EU i kontrola duhanske industrije
Sanja Starčević
Europska unija i regulacija duhanske politike područje je koje je izazivalo niz kontroverzi. Duhan kojemu su pripisivana ljekovita i magična svojstva, koji je najrasprostranjenija biljka u svijetu je prošao takvu promjenu paradigme da ga danas poistovjećujemo s preuranjenom smrću. S jedne strane pušenje je legalno, a s druge znanstveno dokazano uzrokuje smrt. Općeniti odnos prema duhanskoj politici ima stabilnih i nestabilnih elemenata; riječ je o najvećoj transformaciji odnosa...
Efekt trećeg na primjeru praćenja trendova na društvenim mrežama: istraživanje stavova srednjoškolaca
Efekt trećeg na primjeru praćenja trendova na društvenim mrežama: istraživanje stavova srednjoškolaca
Tea Jukić
Učinak treće osobe predstavlja percepciju učinka medija na sebe u odnosu na učinak medija na druge. Diplomski rad polazi od teorije učinka treće osobe. Teorija treće osobe uključuje hipotezu koja postulira da ljudi imaju tendenciju smatrati da masovni mediji imaju veći utjecaj na druge, nego na njih same, što se temelji na osobnim predrasudama. U ovom radu cilj je ukazati na postojanje efekta treće osobe među učenicima srednjoškolske dobi. Rad će pokazati smatraju li...
Efekt trećeg na primjeru televizijskog sučeljavanja uoči predsjedničkih izbora 2020. godine
Efekt trećeg na primjeru televizijskog sučeljavanja uoči predsjedničkih izbora 2020. godine
Tea Čakalić
Efekt trećeg je hipoteza koja pretpostavlja da ljudi različito percipiraju učinak masovnih medija na njih same i na druge ljude. Preciznije, prema toj hipotezi, svi imaju sklonost precjenjivanju medijskog utjecaja na druge ljude i podcjenjivanje istoga kada su u pitanju oni sami. U ovom radu, efekt trećeg istražuje se na primjeru percepcije utjecaja predizbornih sučeljavanja uoči predsjedničkih izbora 2020. godine. Metoda istraživanja bila je on-line anketa, a u istraživanju su...
Effects of the Syrian Refugee Crisis on the EU-Turkey Relations
Effects of the Syrian Refugee Crisis on the EU-Turkey Relations
Emre Bozan
This thesis aims to analyze how the Syrian refugee crisis effected the EU-Turkey relations and seeks to answer what dimension will it affect the other existing issues in the following years. In 2011, after the political demands of the demonstrations in the framework of the Arab Spring, the repressive response of the Assad regime triggered the civil war in Syria which made millions of Syrians refugee in various countries. Turkey already accommodates over 3.5 million Syrian refugees and...
Egipat i Tunis: uzorci neuspjeha i uspjeha Arapskog proljeća
Egipat i Tunis: uzorci neuspjeha i uspjeha Arapskog proljeća
Zrinka Bačić
Autorica u radu prikazuje komparaciju fenomena Arapskog proljeća kroz binarnu studiju Egipta i Tunisa. Pritom postavlja pitanje zašto je demokratizacija u Tunisu uspjela, a u Egiptu nije. Koristi se argument kako je Tunis bio otvoreniji prema promjenama, te da su demokratizaciji bitno pridonijeli priroda i otvorenost islamističke stranke Ennahda prema suradnji sa sekularnim strankama. Značajan dio rada posvećen je proučavanju konteksta u kojem su se našle te dvije države netom prije...
Eho-komore u političkoj komunikaciji: slučaj Istanbulske konvencije na Twitteru
Eho-komore u političkoj komunikaciji: slučaj Istanbulske konvencije na Twitteru
Anita Juričan
Korištenjem online kanala za informiranje i javnu raspravu građani imaju pristup različitim izvorima informacija te stavovima drugih. Tehnološke mogućnosti online kanala također otvaraju mogućnost veće personalizacije sadržaja od strane korisnika. Vlastitim izborom korisnika koje će pratiti na društvenim mrežama te algoritama koji mu temeljem prethodnih odabira predlažu drugi sadržaj građani se mogu naći u online eho komorama gdje primaju samo sadržaj koji odgovara njihovim...
Eklektičnost Hamasove povelje
Eklektičnost Hamasove povelje
Iva Devčić
Autorica u ovom radu komparativnom analizom ranoislamskih tekstova i Hamasove povelje nastoji doći do odgovora je li Hamasova povelja kompatibilna klasičnom islamu ili ona od njega odstupa. Do tog zaključka dolazi uvođenjem u problematiku kroz analizu događaja koji su doveli do nastanka povelje, kao i razradom nekih islamskih pojmova važnih za razumijevanje tematike. Ključan dio ovog rada je detaljna analiza same Povelje, koju autorica pomoću ranije usvojenih pojmova rastavlja na...
Ekološka sigurnost kao dio koncepta nacionalne sigurnosti: Republika Hrvatska i susjedne zemlje
Ekološka sigurnost kao dio koncepta nacionalne sigurnosti: Republika Hrvatska i susjedne zemlje
Josipa Žižić
Značenje pojma sigurnosti kroz povijest se mijenjalo i širilo. Izazovi 21. stoljeća ne mogu se savladati ako se sigurnost ne prilagodi prijetnjama koje nemaju granicu. To je u prvom redu ekološka sigurnost koja je dugo bila zanemarivana. Ona je globalna pojava koja ne podliježe nacionalnim granicama. Države moraju uvrstiti pojam i pojavu ekološke sigurnosti u svoje sigurnosne sustave. Ukoliko to ne naprave, potrošiti će se resursi na prijetnje koje su samo fiktivne, a trajno se...

Paginacija