Pages

Europeizacija hrvatske politike zaštite okoliša: analiza usklađenosti s europskim sustavom procjene zahvata na okoliš
Europeizacija hrvatske politike zaštite okoliša: analiza usklađenosti s europskim sustavom procjene zahvata na okoliš
Mona Manojlović
Pitanje implementacije europskih regulativa u hrvatsku politiku zaštite okoliša glavni je fokus ovog diplomskog rada. Kroz transpoziciju i implementaciju istražuje se europski utjecaj na procjenu utjecaja zahvata na okoliš, fokusirajući se na jedan aspekt PUO postupka – sudjelovanje javnosti. Sudjelovanje javnosti daje mogućnost građanima da sudjeluju u donošenju i kreiranju važnih odluka. Analizirajući praktičnu implementaciju europskog okvira sudjelovanja javnosti u PUO...
Europeizacija imigracijske politike EU: institucionalna i politička ograničenja
Europeizacija imigracijske politike EU: institucionalna i politička ograničenja
Silvija Roškarić
Tijekom 2015. godine zabilježen je povećan priljev izbjeglica na prostor Europske unije, što je preraslo u pravu humanitarnu i izbjegličku krizu. Na sam vrh dnevnog reda Unije dolaze pitanja imigracijske politke i politike azila i traže se rješenja za novonastalu situaciju. U radu se prikazuje dosadašnji razvoj imigracijske politike i politike azila Europske unije, ali i ograničenja koja se pojavljuju u provođenju politika. Programi koji su godinama razvijani pokazali su se u...
Europeizacija politika prema osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj u odnosu na njihovu političku participaciju (2006.-2015.)
Europeizacija politika prema osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj u odnosu na njihovu političku participaciju (2006.-2015.)
Ana Fabijančić
Unutar Europske Unije osobe s invaliditetom (people with disability) čine oko 16% ukupnog stanovništva, a u Republici Hrvatskoj čine oko 10% ukupnog stanovništva. Radi se o skupini koja čini gotovo 1/5 našeg društva i postavlja se pitanje na koji način države vode brigu o njihovoj svakodnevnici. Politike prema OSI (policies regarding people with disabilities) postepeno se stavljaju u fokus unazad 30 godina te im posebnu pažnju poklanjaju međunarodne organizacije. U posljednjih...
Europeizacija politike prema osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj i Češkoj Republici
Europeizacija politike prema osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj i Češkoj Republici
Hrvoje Klarić
Politika prema osobama s invaliditetom na razini Europske unije doživjela je brojne transformacije u poslijednjih nekoliko godina. To se prvenstveno vidi u prijelazu s medicinskog modela promišljanja o problemima osoba s invaliditetom na socijalni model i model temeljen na ljudskim pravima. Ovakav trend znači da se u fokus sve više stavlja pojedinac, njegove osnovne potrebe i ostvarivanje ljudskog dostojanstva. Razlog tomu jest prepoznavanje osoba s invaliditetom kao društvene skupine s...
Europska migrantska kriza i politike sigurnosti Hrvatske, Slovenije i Mađarske
Europska migrantska kriza i politike sigurnosti Hrvatske, Slovenije i Mađarske
Luka Lučić
Migrantska kriza 2015. godine je pojava za čiji se uzrok smatra Arapsko proljeće 2011. godine i tamošnji neuspjeli pokušaji uspostave demokratskih režima. Fokus u ovom radu je na samom kraju migrantske rute, odnosno na jugoistočnoj granici Europske unije. Koncept rada se sastoji od dva pristupa migrantskoj krizi – humanitarnom i sekuritizacijskom. Pomoću tog koncepta cilj je analizirati razvoj politika sigurnosti granica triju država – Hrvatske, Mađarske i Slovenije. Vremenski...
Europska sigurnosna i obrambena integracija: mogućnost stvaranja Europske vojske
Europska sigurnosna i obrambena integracija: mogućnost stvaranja Europske vojske
Josip Polančec
Ideja o izgradnji Europske vojske seže u same početke europske integracije. Francuskim prijedlogom o izgradnji Europske obrambene unije u 50-im godinama prošlog stoljeća razvila se ideja o integriranom europskom pristupu u području obrane i sigurnosti. Sve do 90-ih godina, ta ideja ostala je na početnoj inicijativi. Diplomski rad je usmjeren prema sagledavanju mogućnosti i potrebitosti izgradnje zajedničke Europske vojske. Deskriptivnim pristupom definiran je pojam Europske vojske i...
Europska unija i Latinska Amerika: borba protiv droge i trgovine drogom
Europska unija i Latinska Amerika: borba protiv droge i trgovine drogom
Anamarija Zebić
Problem droge i trgovina njome svjetski je problem, a svaka država tom problemu pristupa na sebi svojstven način i pridaje mu veću ili manju pozornost. Svrha rada je analizirati pristup drogi i trgovini njome u Latinskoj Americi koja je jedan od najvećih opskrbljivača drogom kao i u Europskoj uniji koja je najveći donator latinskoameričkoj regiji, ali i tranzitno područje za prijevoz droge u ostale dijelove svijeta. Te dvije regije imaju uspostavljeno strateško partnerstvo, a...
Europski programi volontiranja za mlade i konstrukcija europskog identiteta
Europski programi volontiranja za mlade i konstrukcija europskog identiteta
Tereza Buconić
Ovaj rad nastoji istražiti koje su odrednice europskih programa volontiranja za mlade koje pridonose izgradnji europskog identiteta i europske solidarnosti. Europski programi volontiranja mehanizam su povezivanja i osnaživanja mladih europskih volontera. Kroz aktualni program Europske snage solidarnosti mladi neosporno rade na svojim vještinama. Ipak, naglasak je na preventivnom ili kurativnom, a uvijek solidarnom djelovanju. Volontiranje je usmjereno na krizu zajednice i tako dotiče...
Europsko građanstvo: između pravnog statusa i političke uloge
Europsko građanstvo: između pravnog statusa i političke uloge
Marija Medić
Ovaj rad bavi se temom europskog građanstva. Iznose se dva aspekta toga pojma - pravni status, koji podrazumijeva europsko državljanstvo i politička uloga europskog građanstva. Polazi se od problema postojanja europskog identiteta. U tom kontekstu autorica se koncentrira na pitanje političkog identiteta kao kohezivnog elementa građana EU. U nastavku se objašnjava status državljanstva EU, način stjecanja i gubitak toga državljanstva, kao i prava koja sa sobom nosi. Analizira se...
Euroskeptične političke stranke: Nacionalna fronta u Francuskoj
Euroskeptične političke stranke: Nacionalna fronta u Francuskoj
Ivan Andrijašević
Europska unija je u svojim začecima bila glavni faktor koji je omogućio nakon Drugog svjetskog rata europskim zemljama gospodarski zamah i novi početak koji je jamčio političku i ekonomsku stabilnost. No s daljnjom integracijom, počeli su se javljati prvi izazovi na koje Europska unija nije imala pravi odgovor. U takvim okolnostima, razvio se čitav jedan pokret u zemljama članicama, a koji se odnosi na smanjivanje utjecaja Europske unije na zemlje članice i na uplitanje u...
Evaluacija mjera aktivne politike zapošljavanja u Hrvatskoj i Poljskoj
Evaluacija mjera aktivne politike zapošljavanja u Hrvatskoj i Poljskoj
Andrea Muženić-Vidak
U radu je analizirana evaluacija mjera aktivne politike zapošljavanja u Hrvatskoj i Poljskoj s ciljem potvrđivanja hipoteze da je evaluacija važna i ključna komponenta svake javne politike. Politika zapošljavanja je područje podijeljene nadležnosti između Europske unije i država članica, a kreira se metodom otvorene koordinacije, kojom se sve države članice usuglašavaju o zajedničkim ciljevima politike zapošljavanja, međusobno se provjeravaju i izmjenjuju vlastita iskustva....
FM radio na Internetu: specijalizirani glazbeni kanali
FM radio na Internetu: specijalizirani glazbeni kanali
Niko Babajko
Istraživanje o „specijaliziranim glazbenim kanalima“ koje danas ima sve više tradicionalnih FM radijskih postaja u Republici Hrvatskoj, imalo je za cilj saznati pravne uvjete, ali i stvarne okolnosti distribucije glazbe putem posebnog streama. Provedeno je u lipnju 2019. godine, metodom tri različita e-upitnika. Jedan je upućen odabranim radijskim postajama (Gold FM, Antena Zagreb, Narodni radio, Radio 101), drugi HDS ZAMP-u, a treći stručnoj službi Agencije za elektroničke...

Pages