Pages

Femicid u Latinskoj Americi
Femicid u Latinskoj Americi
Marta Mihelić
SAŽETAK S obzirom na nedostatak latinskoameričkih studija u hrvatskoj politologiji, a posebice na temu nasilja nad ženama, u ovom radu istražuje se femicid u Latinskoj Americi. Cilj je odgovoriti na pitanje koje su posebitosti slučajeva femicida u Meksiku i Gvatemali? Analiziraju se posebitosti oba slučaja, poput maquiladora u Ciudad Juarezu i građanskog rata u Gvatemali. Oba slučaja povezuje dominantna kultura mačizma i marijanizma koja uvelike utječe na sveprisutnu kulturu...
Feministički pokreti u Republici Hrvatskoj na primjeru "#SpasiMe" i "#PrekinimoŠutnju"
Feministički pokreti u Republici Hrvatskoj na primjeru "#SpasiMe" i "#PrekinimoŠutnju"
Gea Ujčić
Svrha ovog diplomskog rada bila je prikazati dva feministička pokreta u Republici Hrvatskoj, #SpasiME i #PrekinimoŠutnju. Specifičnost oba pokreta leži u činjenici da su nastali putem društvenih mreža, a zaživjeli i u ''stvarnom svijetu'' koristeći cyberfeminsitičke strategije za artikulaciju vlastitih zahtjeva (zahtjev za sprječavanje nasilja u obitelji i zahtjev za poštivanje prava pacijentica na bezbolne i humane ginekološke zahvate). Osim prikaza samih pokreta rad se bavio i...
Feminizacija latinskoameričke politike
Feminizacija latinskoameričke politike
Stella Husnjak
Radom je dan prikaz položaja i političke participacije žena u društvima Latinske Amerike. Analiziraju se kulturološke odrednice koje su definirale žensku ulogu u tradicionalnom latinskoameričkom društvu. Daje se uvid u povijesne momente koji dovode do ulaska žena u javni prostor regije. Zastupa se stav da je unatoč snažnoj mačističkoj i marijanskoj odrednici latinskoameričkog prostora feminizacija politike zaista na snazi. Postavlja se istraživačko pitanje do koje je mjere...
Fenomen clickbaita i senzacionalizam u online medijima na primjeru portala Vijesti.hr i Dnevnik.hr
Fenomen clickbaita i senzacionalizam u online medijima na primjeru portala Vijesti.hr i Dnevnik.hr
Morana Žunić
Temeljem istraživanja u radu pokušao se dobiti uvid u načine manifestiranja i zastupljenost senzacionalizma i fenomena clickbaita u online medijima na primjeru portala Vijesti.hr i Dnevnik.hr. Metodom analize sadržaja, prikupljeni su podaci iznjedrili rezultate koji su pomogli u pomnijem tumačenju dvaju pojmova te određivanju njihove distinkcije. Pojam senzacionalizma u medijima je prisutan i prije pojave online medijskog okruženja, dok je clickbait njegov digitalni produžetak koji...
Fenomen fitnessa i standardi ženske ljepote na Instagramu
Fenomen fitnessa i standardi ženske ljepote na Instagramu
Paula Latinović
Instagram je društvena mreža s više od milijardu korisnika, a bazira se na objavi fotografija i sličnog vizualnog sadržaja. Odnedavno se na Instagramu može zapaziti promoviranje novog fenomena mišićave ženstvenosti. Influencerice se na svojim profilima fitnessa samoprezentiraju na način koji im odgovara pa je snažna i fit žena sada dobila mjesto na društvenim medijima za razliku od prikaza mršave žene u masovnim medijima. Cilj ovog diplomskog rada je pokazati kako se fit...
Fenomen osobnog brendiranja: studija slučaja Justina Trudeaua
Fenomen osobnog brendiranja: studija slučaja Justina Trudeaua
Iris Herman
U 21. stoljeću brendovi su prisutni u svakom području ljudskoga života. Osim proizvoda i usluga možemo brendirati i osobu, grad, državu itd. Zahvaljujući internetu, brendovi imaju platforme preko kojih se mogu izgraditi, podići svijest o samom brendu i osigurati podršku javnosti. Izgradnja i komunikacija osobnog brenda u kontekstu politike poseban je izazov jer zahtjeva kovergenciju stranačkih, vladinih i osobnih komunikacija. Cilj ovog rada jest doprinijeti razumijevanju osobnog...
Festivalizacija kao revitalizacija malih gradova: alternativna scena  Velike Gorice
Festivalizacija kao revitalizacija malih gradova: alternativna scena Velike Gorice
Stjepan Ćulap
Zbog činjenice da je koncept festivalizacije u akademskoj literaturi najčešće uklopljen unutar sheme koja se tiče velikih gradova, ovaj rad pristupa problemu kroz perspektivu manjeg grada, točnije Velike Gorice, koja se danas smatra svojevrsnim zagrebačkim satelitom. Grad je pritom prebrodio tranziciju iz industrijalizma u post-industrijalizam, no izostao je rad na ekonomiji iskustva kao ključnom rješenju pri razvoju kulturnih politika. Stoga je u fokusu istraživanja alternativni...
Festivalizacija kao urbana revitalizacija: usporedba festivala elektroničke glazbe u hrvatskim gradovima
Festivalizacija kao urbana revitalizacija: usporedba festivala elektroničke glazbe u hrvatskim gradovima
Tena Šarčević
Festivali mogu imati krucijalnu ulogu u poboljšanju kvalitete života u urbanim sredinama, zbog čega sam u ovome radu opisala utjecaj festivalskih događanja na dva hrvatska grada, Zagreb, najveći hrvatski grad, i Šibenik, koji se u posljednjih nekoliko godina sve intenzivnije profilira kao festivalski grad. Kroz promatranje sa sudjelovanjem i intervjue s organizatorima festivala i predstavnicima gradskih institucija koje se bave keriranjem i provođenjm kulturne strategije grada sam...
Figura C. Borgije u Machiavellijevom Vladaru
Figura C. Borgije u Machiavellijevom Vladaru
Bruna Marinović
Figura Cesarea Borgije u Machiavellijevu Vladaru neupitno predstavlja najvažniji primjer novog vladara te njegove postupke izlaže kao preporuke onima koji žele doći do nove vladavine. Kroz tumačenja Straussa, Skinnera, Pococka, Leforta i Althussera pokazuju se različiti načini na koje se može interpretirati funkcija figure Cesarea Borgije u Machiavellijevu Vladaru. Ono što se na taj osnovi može ponuditi kao zaključak jest da su osnovni su kriteriji o kojima ovisi hoće li novi...
Figurativnost naslova članaka o migrantima na portalu 24sata.hr 2019.
Figurativnost naslova članaka o migrantima na portalu 24sata.hr 2019.
Kristina Mateševac
U hrvatskom jeziku postoji pet funkcionalnih stilova od kojih je novinarsko-publicistički najsloženiji te služi novinarima za pisanje pri čemu ga, kako bi potaknuli korisnika da klikne na određeni naslov, dodatno stiliziraju. Koriste stilske figure ne bi li naslovi bili atraktivniji pri čemu ih ponekad pretvaraju u clickbait – naslov obećava mnogo, no sadržaj razočarava. Analizom sadržaja i kvalitativnom analizom provedenom na naslovima portala 24sata.hr uočena su tri tipa...
Figurativnost u izvješćima Jutarnjeg lista o liječenju djece u inozemstvu
Figurativnost u izvješćima Jutarnjeg lista o liječenju djece u inozemstvu
Domenika Lešina
Ovaj se rad bavi kritičkom analizom diskursa kroz stilske figure hrvatskog jezika u novinarskom izvještavanju o liječenju djece u inozemstvu. Fokus će, osim na jeziku, biti i na stilovima pisanja u novinarstvu, a temeljna misao je da stilske figure korištene u navedenim tekstovima utječu na topose kojima su sami tekstovi prožeti, te time i na čitatelje i njihova tumačenja istih. Rad je podijeljen na tri dijela: Jezik i diskurs, u kojem se objašnjavaju osnovna značenja navedenih...
Figure političkog diskursa u diskografiji Elementala
Figure političkog diskursa u diskografiji Elementala
Filip Šerić
Glazba zadire u društvene odnose i pravi fundamentalnu distinkciju na mikro-makro razini. Glazbeni tekstovi artikuliraju društvenu stvarnost, a u tome im upravo pomažu stilske figure. Stilske su figure idealne za manifestiranje prenesenih značenja, efektnosti, asocijacija i ostavljanja posebnog dojma. Tema ovog diplomskog rada bila je „Figure političkog diskursa u diskografiji Elementala“. Rad se bavio političkom i društvenom sferom glazbe, a cilj je bio ispitati njezin politički...

Pages