Pages

Financiranje javnih projekata putem grupnog financiranja
Financiranje javnih projekata putem grupnog financiranja
Mirna Vlahović
U ovom radu predlaže se sudjelovanje građana u proračunskom procesu u Hrvatskoj, od najnižih razina samouprave do državne razine, i to kombiniranjem participativnog budžetiranja i grupnog financiranja projekata. Participativno budžetiranje je demokratski proces u kojemu članovi zajednice – dijela grada, cijelog grada, županije ili čak čitave države – sudjeluju u osmišljavanju javnih projekata te suodlučuju o potrošnji javnih sredstava, odnosno određenog dijela proračuna....
Financiranje muzeja u Hrvatskoj s naglaskom na korištenje fondova Europske unije
Financiranje muzeja u Hrvatskoj s naglaskom na korištenje fondova Europske unije
Valentina Jelošek
Muzeji, kao ogledalo kulture i kulturne baštine neke države, pa tako i Hrvatske, zahtjevaju veliku potporu same države ili nekih drugih aktera. Iz tog razloga, ovaj rad će se baviti financiranjem muzeja u Hrvatskoj te pitanjem iskorištavanja fondova koje Hrvatska i Europska unija nude hrvatskim muzejima, i privatnim i javnim/državnim muzejima. Isto tako, radom će se pokušati utvrditi zašto hrvatski muzeji ne iskorištavaju fondove koji im se nude onoliko koliko bi možda trebali te...
Financiranje vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj - izazovi i mogućnosti
Financiranje vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj - izazovi i mogućnosti
Mateja Glavaš
Odnos države i vjerskih zajednica opsežan je i kompleksan fenomen, a model financiranja vjerskih zajednica u pojedinoj državi ima jednu od ključnih uloga u definiranju toga odnosa. S obzirom na neistraženost navedenoga područja u akademskim krugovima ovaj politološki rad daje doprinos u problematiziranju navedene teme, kako kroz objedinjenu analizu dostupnih dokumenata i stručne literature, tako i kroz intervjuiranje predstavnika vjerskih zajednica. U Republici Hrvatskoj prisutan...
Fiskalni konzervativizam i politika opozicijskih stranaka u kontekstu financijske krize
Fiskalni konzervativizam i politika opozicijskih stranaka u kontekstu financijske krize
Leon Runje
Rad pruža komparativnu analizu odnosa između retoričke privrženosti konzervativnih stranaka načelima fiskalnog konzervativizma i njihove proračunske politike u sjeverno-američkom kontekstu. Komparativna analiza je provedena nad Republikanskom strankom u Sjedinjenim Državama te Konzervativnom strankom Kanade na saveznoj razini u Kanadi. Komparativna analiza provedena je u vremenskom periodu Clintonove i Busheve administracije u slučaju Sjedinjenih Država (1996. – 2009.) te Paula...
Fotografije putovanja na Instagramu: utjecaj tehnologije na fotografsku praksu
Fotografije putovanja na Instagramu: utjecaj tehnologije na fotografsku praksu
Arijana Tkalčec
Instagram je svojim intenzivnim razvojem postao jedna od vodećih društvenih mreža kada je u pitanju fotografija. Fotografije putovanja i fotografi istih postali su izrazito popularni na Instagramu. Putovanja su postala sve dostupnija i ljudi traže inspiraciju za putovanja upravo tamo. Fotografi su prešli s klasičnih načina objavljivanja svog rada na objavljivanje putem Instagrama. Ljubitelji putovanja specijalizirali su se isključivo za fotografiju putovanja. Upravo se njima bavi...
Francuska vanjska politika za vrijeme de Gaullea
Francuska vanjska politika za vrijeme de Gaullea
Matija Nemec
Francuska vanjska politika za vrijeme De Gaullea je rad koji prikazuje vanjsku politiku Francuske u godinama od 1958. do 1969., isto tako govori o njenim uzrocima i posljedicama. Opisuje politiku koju je kreirao sam predsjednik Charles De Gaulle, te objašnjava način na koji je ona funkcionirala. Vanjsku politiku francuske u periodu predsjednika De Gaullea možemo promatrati kroz prizmu povijesnog konteksta, osobnog utjecaja samog predsjednika De Gaullea, ali i odnosima u međunarodnom...
French foreign policy from Mitterrand to Hollande: Change or Continuity?
French foreign policy from Mitterrand to Hollande: Change or Continuity?
Apolonija Rihtarić
This research tried to identify the major features of French foreign policy by studying the foreign policies of the last four French presidents: François Mitterrand (1981-1995), Jacques Chirac (1995-2007), Nicolas Sarkozy (2007-2012) and François Hollande (2012-2017). This was done by examining key allocutions delivered by the French presidents over the period of 1981-2017, as well as archives and the official documents of the French government. It has been shown that the foreign policy of...
Geografska distribucija moći i "zidovi" kao posljedica nejednakosti
Geografska distribucija moći i "zidovi" kao posljedica nejednakosti
Lara Kvesić
Geografska distribucija moći u današnjem svijetu posljedica je globalizacije koja je danas na rubu „krize identiteta“. Vrata koja je globalizacija otvorila, u budućnosti, postaju zidovi koji se podižu. Kroz povijest zidovi su bili bedemi koji su se rušili, međutim, 21. st. donosi preko 10 000 kilometara fizičkih barijera koje se postavljaju pred stanovništvom. Stanovništvo je podijeljeno na bogato i siromašno, a zemlje se sve više i više povlače unutar sebe. Zidovi postaju...
Geografske i geopolitičke posljedice klimatskih promjena
Geografske i geopolitičke posljedice klimatskih promjena
Tihana Haban
Klimatske promjene su "sustavna promjena dugoročnog stanja atmosfere tijekom više desetljeća ili duže“ (Center for Climate Change and Health, 2016: 1). Na klimatske promjene utječu, osim prirodnih faktora poput Sunčeva zračenja i vulkanskih erupcija, i ljudski faktori. Najveći utjecaj na klimatske promjene ima ugljični dioksid (CO2), a njegove najveće količine oslobađaju se ljudskim djelovanjem iz fosilnih goriva, poput nafte, ugljena i plina. Također se oslobađaju bušenjem...
Geopolitika diskursa: razlike u izvještavanju o ratu u Ukrajini
Geopolitika diskursa: razlike u izvještavanju o ratu u Ukrajini
Sindy Čolić
Ovaj diplomski rad proučava medijsko izvještavanje o ratu u Ukrajini 2013-2014. Izbor je pao na BBC i RT kao predstavnike ideoloških stajališta Zapada i Rusije. Odabrani period istraživanja obuhvaća mjesec dana izvještavanja s aneksijom Krima kao ključnim događajem. Analiza diskursa usvojena je kao metoda analize podataka. Komparacija vijesti pokazuje različite diskurse kojima se mediji služe kako bi oblikovali mišljenje javnosti. Mediji imaju ključnu ulogu u konstrukciji...
Geopolitika društvenih mreža- bilateralni odnos Republike Hrvatske sa susjednim zemljama na Twitteru
Geopolitika društvenih mreža- bilateralni odnos Republike Hrvatske sa susjednim zemljama na Twitteru
Dora Kršul
U radu je predstavljen, u geopolitičkoj znanosti, dosad nepoznat pojam geopolitike društvenih mreža. Sjecište praktične i popularne geopolitike, kao varijanti kritičke geopolitike, uzeto je za središnji teorijski okvir prilikom analize tvitova Vlade Republike Hrvatske u smislu komunikacije o bilateralnim odnosima sa susjednim zemljama. S obzirom na nepostojanje istraživanja u smislu geopolitike društvenih mreža, osmišljen je metodološki pristup istraživanja komunikacije o...

Pages