Pages

Geopolitika europskog energetskog sektora
Geopolitika europskog energetskog sektora
David Vukmirović
Rad ne sadrži sažetak.
Geopolitika i politička ekonomija monetarne moći Sjedinjenih Američkih Država
Geopolitika i politička ekonomija monetarne moći Sjedinjenih Američkih Država
Viktor Matić
Svrha rada je ukazivanje međusobne povezanosti monetarnih i geopolitičkih pitanja s naglaskom na raspodjeli monetarne moći u međunarodnom poretku. Specifični predmet rada je monetarna moć Sjedinjenih Država, odnosno njeni temelji. Taj predmet se obrađuje deduktivno-deskriptivnom metodom i analizom mnogi sekundarnih izvora. Zaključak rada je da se monetarna moć SAD-a temelji na međunarodnom statusu američkog dolara u ulozi vodeće globalne valute. Sama međunarodna snaga dolara...
Geopolitika mora: cruise industrija i načelo ne-teritorijalnosti
Geopolitika mora: cruise industrija i načelo ne-teritorijalnosti
Ivan Barić
Geopolitika mora novo je i neistraženo područje proučavanja, iako je dovoljno sveobuhvatno da postane svojevrsna zasebna disciplina unutar same geopolitičke teorije. Isto tako, cruise industrija, najbrže rastuća grana turizma i jedna od najbrže rastućih industrija općenito, zanemarivana je i ne postoji dovoljno literature koja bi se bavila njome i sistematizirala sve učinke koje cruise industrija ostvaruje. Ovaj rad sinteza je dva neistražena područja, koja se unutar njega...
Geopolitika nafte: potencijalni izazovi na afričkom kontinentu
Geopolitika nafte: potencijalni izazovi na afričkom kontinentu
Jelena Lončarić
Nafta je „crno zlato“ suvremenog svijeta koja je početkom XX. stoljeća postala veliko političko sredstvo zadobivanja moći i bogatstva. Svjetske sile teže ovladavanjem što veće količine naftnih izvora što dovodi do mnogih sukoba i ratova, koji su često prikriveni pod krinkom borbe protiv terorizma, borbe za ljudska prava i demokraciju, itd. Glavni paradoks naftnih resursa leži u činjenici da su zemlje bogate naftnim izvorima nerijetko siromašne i nerazvijene, dok su one...
Geopolitika narativa podjele: studija slučaja Republike Cipar
Geopolitika narativa podjele: studija slučaja Republike Cipar
Ivona Hodak
Ovaj rad temelji se na analizi studije slučaja Republike Cipra o pokušajima rješavanja problema i europeizaciji samog otoka. Ciparski problem predstavlja jedan od dugovječnijih pokušaja provedbe mirovnog sporazuma između dvije etničke zajednice – ciparskih Grka i ciparskih Turaka. Od turske invazije na otok 1974. godine zaoštrili su se dodatno odnosi između sukobljenih strana. Velika Britanija, Turska i Grčka postale su jamci mira i sigurnosti te glavni pregovarači u rješavanju...
Geopolitika nuklearne energije i odnosi moći u suvremenom svijetu
Geopolitika nuklearne energije i odnosi moći u suvremenom svijetu
Antun Poredski
Ovaj rad bavi se temom nuklearnog naoružanja i njegovog utjecaja na međunarodne odnose. U uvodnom dijelu rada govori se o razvoju strategije kao koncepta upravljanja politikom neke države. Glavni dio rada opisuje neke od vodečih straegija Hladnog rata poput politike zadržavanja, strategije masovne odmazde i uzajamnog sigurnog uništenje. U nastavku rada daje se kratka analiza Francuske i Sjeverne Koreje kao dviju nuklearnih sila. Teza ovog rada je kako i u današnje vrijeme vrijedi...
Geopolitika straha i moći: studija slučaja Francuska
Geopolitika straha i moći: studija slučaja Francuska
Antonija Orešković
Imajući na umu povijesne činjenice moderne Europe obilježene nesigurnostima i brojnim krizama kroz koje su prolazile njene države , Francuska je kroz europsku povijest dala značajan doprinos prevladavanju ovih nestabilnosti. Štoviše, kroz moderno doba uspjela se zahvaljujući čvrstim utemeljenjima svoje države uspostavljenih Francuskom revolucijom i „ Deklaracijom o pravima čovjeka i građana “, nametnuti kao jedna od najmoćnijih europskih država tog razdoblja. S jedne...
Geopolitika video igrica: usporedna analiza geopolitičkih diskursa japanske i anglosaksonske produkcije
Geopolitika video igrica: usporedna analiza geopolitičkih diskursa japanske i anglosaksonske produkcije
Luka Žučko
Videoigre, kao jedna od najunosnijih grana zabavne industrije, već dugo vremena ne njeguju status marginaliziranog hobija već su itekako prisutne u životima ljudi diljem svijeta. Ovaj rad nastao je kao potreba da se videoigrama pristupi iz akademske perspektive s obzirom na to da im u stručnoj literaturi, pogotovo na ovim prostorima, još uvijek nije posvećena značajnija pažnja. U radu su se analizirale videoigre japanske i anglosaksonske produkcije, putem metodološkog pristupa...
Geopolitika vodnih migracija
Geopolitika vodnih migracija
Martina Matijević
Voda je kao najvažniji životni resurs u današnjem svijetu ugrožena, a njezin nedostatak dovodi do pojave vodnog stresa koji se smatra jednim od najvažnijih problema s kojim se bore određene države svijeta i njihovo stanovništvo. Potrebe za pitkom vodom u svijetu sve su veće, a zalihe se svakim danom sve više smanjuju. Različite klimatske promjene i nepogode u regijama poput supsaharske Afrike, Bliskog istoka i Sjeverne Afrike te južne i jugoistočne Azije uzrokuju visoku razinu...
Geopolitička analiza Sjeverne Koreje
Geopolitička analiza Sjeverne Koreje
Valentina-Dominika Kranželić
Ovim diplomskim radom analiziran je geopolitički položaj Demokratske Narodne Republike Koreje kako bi se utvrdio njezin geostrateški položaj na geopolitičkoj karti svijeta. Koristeći se osnovnim postavkama geopolitičke analize utvrđeno je kako je Sjeverna Koreja i dalje jedna od najizoliranijih i najopasnijih država svijeta, ali u kojoj, nakon promjene vladajuće elite, postoje naznake za napredak. Jednako tako, pokazano je i kako je denuklearizacija sjevernog dijela poluotoka...
Geopolitičke konstante i posebnosti odnosa RH i BiH
Geopolitičke konstante i posebnosti odnosa RH i BiH
Amon Remenar
Ovaj rad bavi se sporovima i problemima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine te utjecajem na njihove međusobne odnose. U uvodnom dijelu govori se o razvoju i definiranju geopolitike kao perspektivi odnosa na kojoj se temelji rad. Glavni dio govori o geostrateškim interesima Hrvatske i Bosne i Hercegovine te važnosti izgradnje Pelješkog mosta za obje države. U nastavku rada govori se o hrvatskoj politici prema Bosni i Hercegovini, ali i odnosima te problemima u Bosni i Hercegovini koji...
Geopolitički poredak suvremenog svijeta i pitanje teritorijalnosti
Geopolitički poredak suvremenog svijeta i pitanje teritorijalnosti
Loredana Lindić
Ovaj se rad posvetio istraživanju geopolitičkog poretka suvremenog svijeta te pitanju teritorijalnosti. Drugim riječima, detaljnije se istražio novi svjetski poredak uz glavne procese koji su ga oblikovali i utjecali na mijenjanje i (po)micanje njegovih granica od kojih je najvažniji globalizacija. Metodom istraživanja relevantne literature rad se najprije osvrnuo na hladnoratovski poredak od čega je sve krenulo na što se u preostalim poglavljima nadovezivao novi svjetski poredak....

Pages