Paginacija

Analiza medijskog izvještavanja o starijim osobama na portalima  24sata.hr i Večernji.hr
Analiza medijskog izvještavanja o starijim osobama na portalima 24sata.hr i Večernji.hr
Sara Marija Boras
Diplomski rad bavi se analizom medijskog izvještavanja o starijim osobama na portalima 24sata.hr i vecernji.hr. U radu su predstavljeni klasični stereotipi koje vežemo za starije osobe, neke od teorija o starenju, kako mladi vide osobe starije životne dobi, proces međugeneracijske integracije, te imali li razlike između spolova po pitanju poimanja procesa starenja. Opisan je pojam dobizam i njegova prisutnosti u medijima. Istraživanje o medijskom izvještavanju o starijim osobama na...
Analiza medijskog praćenja Istanbulske konvencije u kontekstu izvještavanja o ženskim pravima
Analiza medijskog praćenja Istanbulske konvencije u kontekstu izvještavanja o ženskim pravima
Barbara Ravbar
Nasilje nad ženama pojavljuje se neovisno o vremenskom i geografskom faktoru. Ono predstavlja najčešći oblik kršenja prava žena, a u Hrvatskoj je javnosti ratifikacija Istanbulske konvencije, čiji je primarni cilj poboljšati i unaprijediti mehanizme zaštite žena žrtava nasilja, izazvala burne reakcije i rasprave. Mediji imaju ključnu ulogu u formiranju mišljenja i stavova javnosti o pojedinim temama, a oblikovanjem i načinom prenošenja informacija mogu utjecati na svijest...
Analiza mema kao oblika političke participacije mladih u Hrvatskoj
Analiza mema kao oblika političke participacije mladih u Hrvatskoj
Ana Imbriovčan
Ovim se radom istražuje korištenje političkih memova u Hrvatskoj od strane satiričnih stranica te mladih. Istraživanjem se željelo saznati kako izgledaju politički memovi u Hrvatskoj i koga prikazuju te mogu li se oni smatrati novim oblikom političke participacije među mladima. Za provedbu istraživanja koristila se metoda analize sadržaja i online anketa, a rezultati su pokazali da je najčešće riječ o humorističnim memovima kojima se ismijavaju političari koji su trenutno na...
Analiza oglašavanja usmjerenog prema djeci u primetime terminu RTL-a i Nove TV
Analiza oglašavanja usmjerenog prema djeci u primetime terminu RTL-a i Nove TV
Petra Mezdjić
21. stoljeće nezamislivo je bez reklama. Gdje god krenemo okruženi smo reklamnim plakatima, natpisima, letcima u javnom prijevozu, oglasima na društvenim mrežama i brojnim reklamama koje upotpunjuju televizijski sadržaj. Reklame i oglašavanje pojmovi su koji se ne mogu zaobići u današnje digitalno doba. Cilj reklamiranja, prodaja je određenog proizvoda ili usluge potrošačima. U želji da pošalju poruku određenim ciljnim skupinama oglašivači nerijetko kreiraju i odašilju...
Analiza oglašivačkih kampanja hrvatskih banaka od 2010. do 2018. godine
Analiza oglašivačkih kampanja hrvatskih banaka od 2010. do 2018. godine
Katarina Drvodelić
Oglašavanje se služi verbalnim i neverbalnim kodovima, kao i podsvjesnim spoznajama čovjeka. Kroz oglase se može iščitati staza djelovanja svake tvrtke koju taj oglas prikazuje, ili bi barem trebao. Istraživački rad za cilj ima istražiti oglašivački diskurs bankarskog sektora i analizirati uz koja sredstva se on stvara te kako se kroz vrijeme mijenjao način pristupa gledateljima i krajnjim korisnicima s dugoročnim ciljem povećanja prodaje, točnije korištenje određenih...
Analiza online komunikacije Hrvatske turističke zajednice
Analiza online komunikacije Hrvatske turističke zajednice
Frane Basioli
Uloga Interneta i društvenih medija u svakodnevnom životu u zadnjih nekoliko godina postala je iznimno važna. Zahvaljujući otvorenosti komunikacije, lakoći povezivanja te mogućnosti aktivnog sudjelovanja Internet je postao najmoćniji medij današnjice. Svoju ulogu je stekao i u području promocije te to svakodnevno prepoznaje sve više poslovnih subjekata, pogotovo iz područja turizma prvenstveno zbog izravne komunikacije sa svojim klijentima. Cilj ovog rada je ispitati online...
Analiza online komunikacije Hrvatskog rukometnog saveza
Analiza online komunikacije Hrvatskog rukometnog saveza
Tin Budi
Glavni cilj diplomskog rada „Analiza online komunikacije Hrvatskog rukometnog saveza“ bio je prikazati kako se društvene mreže mogu koristiti u komunikaciji rukometnih federacija i rukometnih klubova najviše na primjeru Hrvatskog rukometnog saveza u usporedbi s ostalim savezima. U prošlom desetljeću društvene mreže i internet doživjeli su globalni rast i isto tako nastavit će rasti u budućnosti. Društvene mreže su postale glavni kanal komunikacije, koriste se za...
Analiza online komunikacije najvećih skloništa za nezbrinute životinje u Hrvatskoj (studija slučaja)
Analiza online komunikacije najvećih skloništa za nezbrinute životinje u Hrvatskoj (studija slučaja)
Karla Juričev-Sudac
Diplomski rad „Analiza online komunikacije najvećih skloništa za nezbrinute životinje u Hrvatskoj“ istražuje kako se društvene mreže mogu koristiti kao platforma za online komuniciranje neprofitnih organizacija; u ovom slučaju online komuniciranje skloništa za nezbrinute i napuštene životinje kroz dvije popularne kampanje. Današnji brzi razvoj internetske tehnologije omogućio je skloništima za životinje da koriste društvene mreže u širenju svojih ideologija i iskoriste...
Analiza političke karikature u hrvatskom tiskovinama
Analiza političke karikature u hrvatskom tiskovinama
Petra Okičić
Društvena i politička previranja posljednjih godina posebice su vezana uz različitosti i civilizacijske sukobe. Mediji su oni koji takva događanja prenose do ljudi i stvaraju određena mišljenja. Dio takve medijske proizvodnje čini i karikatura. Ovaj rad bavi se istraživanjem konteksta u kojem nastaju političke karikature u Hrvatskoj, kao i elementima koje ona koristi u izgradnji narativa. Metode korištene u ovom radu su analiza narativa izabranih hrvatskih karikatura te intervju s...
Analiza prijetnji i rizika cyber sigurnosti Republike Hrvatske: ranjivost informacijske infrastrukture
Analiza prijetnji i rizika cyber sigurnosti Republike Hrvatske: ranjivost informacijske infrastrukture
Ana-Maria Kezerić
Cilj istraţivanja bio je utvrditi koje su organizacijske i tehničke slabosti tvrtki iz sektora kritičnih infrastruktura koje bi posredno ili neposredno mogle utjecati na nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske. Rad se sastoji od analize regulativnog i institucionalnog okvira vezanog uz tematiku i trenutno stanje na području informacijske i cyber sigurnosti te gap analize (analize rascjepa, jaza) ISO/IEC 27001: 2013 standarda informacijske sigurnosti u tri javno-zdravstvene ustanove i...
Analiza procesa raspada federacije: razdruživanje Srbije i Crne Gore, 1992.-2006.
Analiza procesa raspada federacije: razdruživanje Srbije i Crne Gore, 1992.-2006.
Ivka Marić
Raspad federacija predmet je mnogih suvremenih politoloških istraživanja. Razdruživanje državnoga saveza Srbije i Crne Gore koje se dogodilo 2006. godine prošlo je zavidno mirno u usporedbi s načinom na koje su ostale bivše konstitutivne jugoslavenske republike došle do neovisnosti. Ovaj rad stoga želi pronaći razloge i uzroke za takvo razdruživanje i odgovoriti na pitanje :„Koji su uzroci prestanka državnopravnih sveza Srbije i Crne Gore?“ Odgovor se nastoji dati pregledom...
Analiza razlika između cyber terorizma i cyber kriminala: studija slučaja
Analiza razlika između cyber terorizma i cyber kriminala: studija slučaja
Mario Pavičić
Rad istražuje pojmove cyber terorizma i cyber kriminala, razlike među njima i njihovu povezanost. Analizom literature i pojedinih slučajeva dolazimo do zaključka da su oba pojma usko povezana i ne isključuju nužno jedan drugoga. Iako još uvijek nije došlo do kritičnog čina cyber terorizma, opasnost i ranjivost od istog postoji, te je potrebno stalno ulaganje u opremu i obrazovanje kako bi se sačuvao integritet informatičkih sustava o kojima ovisi funkcioniranje modernog svijeta.

Paginacija