Pages

Bečka Konvencija i suvremeni diplomatski odnosi: potreba za redefiniranjem diplomatskih imuniteta i privilegija
Bečka Konvencija i suvremeni diplomatski odnosi: potreba za redefiniranjem diplomatskih imuniteta i privilegija
Ana Kuharić
U radu se analiziraju pravni akti kojima su regulirani diplomatski odnosi, posebno Bečka konvencija o diplomatskim odnosima, čijom su kodifikacijom i potpisivanjem od većine subjekata međunarodne zajednice formalizirana pravila vezana za suvremeno obavljanje diplomatske prakse. Posebno se problematizira pravna regulacija diplomatskih imuniteta i privilegija te slučajevi njihove zloupotrebe. U tom kontekstu u radu se nastoji odgovoriti na pitanje odgovaraju li pravne regulacije...
Bilateralni odnosi Francuske i Njemačke za vrijeme Hladnog rata kao temelj suvremenih međunarodnih političkih odnosa: sigurnosni aspekt
Bilateralni odnosi Francuske i Njemačke za vrijeme Hladnog rata kao temelj suvremenih međunarodnih političkih odnosa: sigurnosni aspekt
Maja Taradi
Svrha ovog rada jest prikazati vaţnost sigurnosne suradnje izmeĊu Francuske i Njemaĉke za vrijeme Hladnog rata kako bi se bolje shvatio utjecaj njihovog odnosa na oblikovanje suvremene europske sigurnosne scene. Naime, nakon Drugog svjetskog rata glavni cilj francuske sigurnosne politike bio je da se Francuska ponovno etablira kao velika sila na meĊunarodnoj sceni i da nadzire Njemaĉku, no zbog materijalnih ograniĉenja taj cilj nije mogla postići sama već kroz proces europske...
Bilateralni odnosi Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine 1991. - 2017.
Bilateralni odnosi Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine 1991. - 2017.
Ines Mišić
Suvremeni odnosi Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine posljedica su povijesne, političke, kulturne i gospodarske povezanosti dviju država. Bosna i Hercegovina glavni je strateški i gospodarski partner Republike Hrvatske čija trgovinska razmjena iznosi gotovo 1,6 milijarde kuna. Osim toga, Republika Hrvatska potpisnica je Daytonskog sporazuma koji čini temelj političke podjele, strukture vlasti te Ustava Bosne i Hercegovine. Glavni izazovi i otvorena pitanja su utvrđivanje granice...
Bilateralni odnosi Republike Hrvatske i Crne Gore
Bilateralni odnosi Republike Hrvatske i Crne Gore
David Čović
U radu se obrađuje tema bilateralnih odnosa Republike Hrvatske i Crne Gore. Prikazan je kratki presjek nastanka međunarodnih odnosa i njihovog razvoja kao i teorije međunarodnih odnosa od antičkih filozofa pa sve do modernih mislioca i osnivanju prvih specijaliziranih institucija za međunarodne teoriju i međunarodne odnose. U radu se pruža objašnjenje liberalističke i realističke međunarodne teorije. Objašnjen je pojam malih država i analizirana vanjska politika istih....
Bilateralni odnosi Republike Hrvatske sa susjednim zemljama
Bilateralni odnosi Republike Hrvatske sa susjednim zemljama
Patricia Franković
Rad se bavi bilateralnim odnosima Republike Hrvatske sa susjednim zemljama, ali i ulogom koju bi Hrvatska trebala zauzeti naspram neintegriranih susjednih zemalja. Republika Hrvatska graniči s ukupno šest zemalja od koji se samo dvije – Srbija te Bosna i Hercegovina nisu uspjele integrirati u euroatlantske organizacije, dok je Crna Gora ulaskom u NATO pokazala kako je sve bliže tome da u potpunosti ostvari taj cilj. Osnovna svrha istraživanja bila je pokazati kako se Hrvatska neće...
Bilateralni odnosi između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine: otvorena pitanja
Bilateralni odnosi između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine: otvorena pitanja
Armin Hodžić
Bilateralni odnosi između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na otvorena pitanja trenutno nisu dovoljno istražena sa znanstvenim pristup pa je s toga važno analizirati njihove odnose zbog budućnosti i stabilnosti u regiji. Uvod ovog rada donosi pregled najvažnijih pitanja koja je potrebno analizirati. Zbog kompleksnosti odnosa, prikazan je povijesno-politički uvod u odnose između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Točnije, prikazana je kronologija...
Bipolarizam kao tip međunarodnih odnosa
Bipolarizam kao tip međunarodnih odnosa
Paola Franković
Razdoblje nakon Drugog svjetskog rata obilježeno je bipolarnom strukturom međunarodnih odnosa kojom su dominirale dvije supersile SAD i SSSR. To je period hladnog rata u kojem je vladala izričito velika napetost u odnosima između dviju država, a to rivalstvo se je prije svega očitovalo kroz utrku u naoružanju, koja je jamčila ravnotežu snaga. Iako u hladnoratovskom razdoblju nikada nije došlo do direktnog sukoba između sovjetskog i američkog centra moći, ono je ipak bilo vrlo...
Biti influenser u Hrvatskoj: samoostvarenje i profit kroz YouTube kanal
Biti influenser u Hrvatskoj: samoostvarenje i profit kroz YouTube kanal
Veronika Rosandić
Diplomski rad Biti influencer u Hrvatskoj: samoostvarenje i profit kroz YouTube kanal pisan je sa željom otkrivanja influencera na hrvatskoj sceni te njihovih navika, djelovanja i zarade. Kroz kvalitativno istraživanje, odnosno intervju s trojicom hrvatskih influencera, cilj je bio spoznati na koji način influenceri djeluju, kako održavaju interakciju s publikom, gdje crpe inspiraciju te koliko je vremenski potrebno da stvore sadržaj i zarade novce. Istraživanje na temelju trojice...
Bošnjačka politika povijesti - Bosna i Hercegovina od 1990. do 2015.
Bošnjačka politika povijesti - Bosna i Hercegovina od 1990. do 2015.
Marina Kostenko
Interpretacija vlastite nacionalne povijesti i posljedična gradnja identiteta igraju veliku ulogu u viđenju i kreiranju državnog uređenja, što se i pokazalo u ovom radu. Cilj ovog rada bio je dobiti uvid u politiku povijesti Bošnjaka u Bosni i Hercegovini odnosno način na koji se gradio nacionalni identitet u Bošnjaka te ispitati u kojoj mjeri je on povezan sa današnjim unitarnim tendencijama predstavnika tog naroda, ali i nekih međunarodnih faktora. U radu se metodom analize...
Brazil kao brend
Brazil kao brend
Benjamin Bauer
Brazil kao najveća i najsnažnija država Latinske Amerike postao je svjetska turistička destinacija i država brend južne hemisfere. Kao potencijalna stožerna država, Brazil je oduvijek imao tendenciju širenja svojeg utjecaja na druge države, najveći problem pri tome zadavao mu je različit jezik od svojih susjeda. Brazil je jedina država Latinske Amerike koja je neovisnost stekla mirnom predajom vlasti od strane Portugala. Kroz čitavu povijest SAD su kreirale politiku i život...
Brazil, Rusija, Indija i Kina u svjetskom gospodarstvu
Brazil, Rusija, Indija i Kina u svjetskom gospodarstvu
Nikola Jurak
Rad propituje položaj BRIC zemalja (Brazila, Rusije, Indije i Kine) u svjetskom gospodarstvu. Daje sažet prikaz gospodarske i političke situacije u svakoj od promatranih zemalja. Potom nastoji rasvijetliti jesu li BRIC zemlje na putu da se prometnu u glavnu gospodarsku silu svijeta koja će moći udruženo djelovati u promicanju svojih gospodarski i političkih interesa te mogu li se navedene zemlje uopće uspoređivati. U radu se zaključuje da su BRIC zemlje neusporedive zbog niza...
Brendiranje Istre kao regije autohtonih vinskih sorta - primjer udruge Vinistra
Brendiranje Istre kao regije autohtonih vinskih sorta - primjer udruge Vinistra
Annamaria Gržetić
Cilj ovog diplomskog rada jest istražiti u kojoj mjeri je udruga Vinistra pomogla stvaranju imidža istaraskih vina kao kvalitetnih i prirodnih proizvoda te ostvarivanju ostalih ciljeva glede brendiranja. Istražilo se jesu li događaji udruge poput godišnjeg sajma Vinistra korisni za regionalno brendiranje Istre kao regije autohtonih vinskih sorti od kojih su najpoznatije malvazija, teran i muškat momjanski, te koja je od ovih sorti najperspektivnija. Glavni sadržaj istraživanja odnosi...

Pages