Pages

Diskurs nastupnih i oproštajnih govora predsjednika Sabora 2003.-2016. godine
Diskurs nastupnih i oproštajnih govora predsjednika Sabora 2003.-2016. godine
Katarina Husinec
U radu se analizira stilska izvedba političkog diskursa predsjednika Sabora u razdoblju od 2003. do 2016. godine. Politički diskurs dio je javnog diskursa, a u najširem smislu označava onaj diskurs koji se izvodi u političkom okruženju, ima političku tematiku te je namijenjen širokoj publici. Mnogi autori navode kako je glavna karakteristika diskursa manipulacija, što je posebno teško detektirati u političkom diskursu s obzirom na korištenje raznih jezičnih struktura. U ovom...
Diskurs oglašivačke kampanje igranog filma "Deadpool"
Diskurs oglašivačke kampanje igranog filma "Deadpool"
Dean Levojević
Tema ovoga rada je analiza diskursa oglašivačke kampanje igranog filma Deadpool. U radu je definirano što je to diskurs, što je oglašivačka kampanja, objašnjena je povijest filma i biografija glavnog glumca. Glavna analiza temeljila se na video najavama za film, popratnim skečevima i ostalim video sadržajima objavljivanim na društvenim mrežama te objavama na društvenim mrežama kao što su Tweeter i Facebook, posterima i jumbo plakatima koji su objavljeni u periodu od ožujka...
Diskurs političkih komentara boravka predsjednice RH u SAD-u na Novu godinu 2017.
Diskurs političkih komentara boravka predsjednice RH u SAD-u na Novu godinu 2017.
Andrea Božić
Danas se masovni mediji susreću sa sve većom borbom za pozornost publike. To se najviše vidi na primjeru internetskih portala. Oni, naime, uglavnom prezentiraju iste teme, a u pokušaju da se razlikuju pribjegavaju senzacionalizmu, političkom spektaklu ili pak traču. To postižu koristeći razne figure u diskursu, a one njihovim tekstovima daju sadržajnu puninu, ekspresivnost i, u konačnici, obilježja po kojima se razlikuju od ostalih medija. U ovom radu dokazano je da kroz figure...
Diskurs sportskog novinarstva Tomislava Židaka
Diskurs sportskog novinarstva Tomislava Židaka
Ana Zambeli
Za sportskog novinara je od velike važnosti da poznaje sport, razumije potrebe publike, poznaje retorička pravila, kao i specijalne vještine, tehnike pisanja i dobro poznavanje medija, opću naobrazbu, razvijanje osobnosti i vlastitoga stila rada, korištenje statistikom te pridržavanje zadanih rokova (Vasilj, 2014, 24). Dobro novinarstvo je aktualno, informativno, jezgrovito, pisano zanimljivim stilom te sadrži citate (Pavlinić, 2001, 14-15). Većini iskusnih novinara ideja...
Diskurzivna analiza prikaza izbjeglica u hrvatskom tisku u rujnu i listopadu 2015
Diskurzivna analiza prikaza izbjeglica u hrvatskom tisku u rujnu i listopadu 2015
Lovro Tončić
Ovaj je rad posvećen izbjegličkoj krizi, tj. dolasku izbjeglica s ponajprije ratom obuhvaćenih područja Bliskoga Istoka (Sirija i Irak), koja je u rujnu 2015. godine stigla i unutar hrvatskih granica, čime je po prvi put na naslovnice hrvatskih tiskanih medija stigla tema imigracije odnosno imigranata. U ovome su radu kvantitativno analizirani svi članci vodećih hrvatskih tiskanih medija (24 sata, Jutarnji list i Večernji list) u razdoblju od 1. rujna 2015. godine do 15. listopada...
Diskurzivne prakse normalizacije i problematizacije pozdrava "Za dom spremni": slučaj spomen-ploče u Jasenovcu 2017. godine
Diskurzivne prakse normalizacije i problematizacije pozdrava "Za dom spremni": slučaj spomen-ploče u Jasenovcu 2017. godine
Petra Jakovina
Sve se češće u hrvatskom javnom diskursu govori o povijesti, s naglaskom na četrdesete i devedesete godine prošlog stoljeća. Dva ključna sukoba u tim periodima, Drugi svjetski rat i Domovinski rat, tema su prijepora među političarima, stručnjacima i u javnosti. U toj atmosferi bitno je istražiti kako diskurs političkih aktera utječe na povijesnu relativizaciju i revizionizam te normalizaciju fašizma u društvu. Stoga je cilj ovog istraživanja bilo analizirati diskurzivne...
Diskurzivno mapiranje društvenih problema u francuskoj kinematografiji Novog vala
Diskurzivno mapiranje društvenih problema u francuskoj kinematografiji Novog vala
Lucija Gadža
Tema ovog rada je prikaz društvenih problema u francuskoj kinematografiji Novog vala. Radi se o pokretu s kraja pedesetih i šezdesetih godina u kojemu nekolicina redatelja mijenja film na način da snimaju jeftine filmove nadahnute stvarnim društvenim problemima što je u suprotnosti s dotad objavljenim filmovima koji su uglavnom književna adaptacija. Rad se bavi načinom na koji su ti problemi prikazani u pet filmova odabranih zbog značaja koji su imali na razdoblje francuskog Novog...
Djeca kao izvori informacija u središnjem informativnom programu javne i komercijalnih televizija
Djeca kao izvori informacija u središnjem informativnom programu javne i komercijalnih televizija
Petra Frančina
Temeljna načela novinarske struke su objektivno, nepristrano i uravnoteženo izvještavanje. Da bi to ostvarili, potrebno je uključiti što je moguće više relevantnih izvora informacija. Ti izvori daju novinarima mišljenja i stajališta svih uključenih strana neke priče. Stoga bi, bez izvora informacija, novinari bili nedovoljno informirani te bi samim time izvještavanje bilo suprotno svim novinarskim načelima. Međutim, problematika se javlja kada govorimo o ranjivim skupinama u...
Djelotvornost mjera antikorupcijske politike u sustavu javne nabave: usporedna analiza Hrvatske i Bosne i Hercegovine
Djelotvornost mjera antikorupcijske politike u sustavu javne nabave: usporedna analiza Hrvatske i Bosne i Hercegovine
Andreja Grabrovec
U ovom radu je fokus na sektoru javne nabave te na usporedbi efikasnosti mjera antikorupcijske politike u tom sektoru na primjeru zemalja Hrvatska i Bosna i Hercegovina. U prvom djelu rada se općenito progovara o korupciji, javnoj nabavi i regulativi te zakonodavstvu o javnoj nabavi na razini Europske Unije. Objašnjeno je i kako je javna nabava od davnina povezana s koruptivim radnjama. U drugom djelu rada je fokus na državama Hrvatska i Bosna i Hercegovina, daje se uvid u zakonodavna...
Djelotvornost skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj
Djelotvornost skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj
Doris Nazor
U ovom radu autorica istražuje djelotvornost skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj. Cilj rada je opisati postojeći sustav skrbi za starije i nemoćne osobe i njegov razvoj kroz povijest, prikazati prednosti i nedostatke različitih oblika skrbi za starije i nemoćne osobe, te ponuditi moguća rješenja za poboljšanja navedenog sustava. Pregledom stručne i znanstvene literature, uz različite studije o obilježjima i potrebama starijih i nemoćnih osoba, uz detaljnu analizu mjera...
Djelovanje obavještajno-sigurnosnih službi Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
Djelovanje obavještajno-sigurnosnih službi Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
Matea Brčić
Rad se bavi prikazom djelovanja obavještajno – sigurnosnih službi Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije s naglaskom na rad, metode i sredstva kojima se su se koristile Odjeljenje za zaštitu naroda i Služba državne bezbednosti, tzv. OZNA i UDBA. U početku rada prikazan je ustroj Jugoslavije i promjene ustava koje su utjecale na sigurnosno – obavještajni sustav SFRJ. U glavnom dijelu detaljnije je objašnjeno funkcioniranje OZNA – e i UDBA – e te metode koje su...
Dolazak televizije u kontinentalnu Hrvatsku: usmena povijest
Dolazak televizije u kontinentalnu Hrvatsku: usmena povijest
Kristina Deranja
Početak televizije u Hrvatskoj utjecao je na društvo u cjelini, a posebno na publike koje su konzumirale sadržaj. Do sada je o povijesti televizije mnogo toga rečeno iz primarnih izvora: zvučnih i slikovnih zapisa, te riječi stvaratelja televizije. No, nije poznat zapis ili kvalitativno istraživanje koje je provedeno nad publikom, primateljima tog prvog televizijskog sadržaja. Metoda usmene povijesti, intervju i polustrukturirana pitanja provedena nad 12 ispitanika suvremenika tog...

Pages