Paginacija

Švicarska u međunarodnim organizacijama nakon završetka Hladnog rata: Švicarsko članstvo u EFTA-i i UN-u
Švicarska u međunarodnim organizacijama nakon završetka Hladnog rata: Švicarsko članstvo u EFTA-i i UN-u
Martina Andričić
Švicarska kao mali, ali prepoznatljivi akter u globalnoj politici, specifičan je ponajviše radi svoje neutralnosti. Njezin pristup odbijanja pristupanja međunarodnim organizacijama logična je posljedica neutralne vanjskopolitičke strategije. No, unatoč njenoj izoliranosti i stajanju u zaleđu međunarodne suradnje, ona je uspjela uspostaviti globalne odnose kroz koje ostvaruje svoje interese pogotovo u području gospodarstva. Švicarska služi kao uspješan primjer male države koja...
Žanrovska analiza televizijske serije "Žica"
Žanrovska analiza televizijske serije "Žica"
Domagoj Grbavac
Žica je televizijska serija kuće HBO koju publika i kritika često evaluiraju kao najbolju svih vremena. Kategorizira se kao "kvalitetna televizija", što je relativno nov medijski fenomen koji predstavlja odmak od tradicionalnog shvaćanja televizijske serije kao žanra - dugo se smatralo da se ne radi o tekstovima visokog umjetničkog statusa te da im je primarna funkcija zabava. Ovim radom istražuje se kako industrija i akademska zajednica diskurzivno konstruiraju žanr "kvalitetne...
Žene iz Europe u borbi za kalifat Islamske države
Žene iz Europe u borbi za kalifat Islamske države
Maja Šrbec
Ovaj rad bavi se problematikom radikalizacije žena iz zemalja Europe, SAD-a, Kanade i Australije, koje su donijele odluku o priključenju terorističkoj skupini Islamska država i emigrirale na njezin teritorij. Fokus leži na ženama iz Europe, a putem studija slučaja objašnjeni su razlozi i motivacije koji stoje iza njihovih odlazaka. Cilj je dobiti uvid u način razmišljanja i svijet pobornica Islamske države. Kroz povijest i glavne aktere u sudjelovanju i nastanku Islamske...
Žene u sportskom novinarstvu
Žene u sportskom novinarstvu
Lana Krušnik
Cilj istraživanja u okviru ovog diplomskog rada bio je dobiti uvid u to kako sportske novinarke u Hrvatskoj percipiraju svoju struku. Samo istraživanje napravljeno je zbog zanimanja autorice za položaj žena u sportskom novinarstvu. Korištena je metoda anketnog e-upitnika. Uzorak su činile 23 sportske novinarke. Na početku istraživanja postavljene su tri hipoteze, od kojih su sve tri potvrđene. Hipoteza kako je ženama teže uspjeti u sportskom novinarstvu nego muškarcima potvrđena...
Žene u televizijskim vijestima-analiza sadržaja središnjih informativnih emisija nacionalnih televizijskih kuća (2017.- 2018.)
Žene u televizijskim vijestima-analiza sadržaja središnjih informativnih emisija nacionalnih televizijskih kuća (2017.- 2018.)
Marijana Krištof
Tema ovog završnog rada je predstavljenost žena u središnjim informativnim emisijama nacionalnih televizijskih kuća. Ciljevi su bili potvrditi da žene češće sudjeluju u uređivanju i kreiranju vijesti kao urednice i novinarke, ali da su manje vidljive kao izvori informacija u vijestima. Postavljene su hipoteze da su žene češće urednice emisije vijesti i češće autorice vijesti od muškaraca te da su one češće voditeljice emisija od muškaraca, da muškarci dominiraju kao...
Život kroz filtere: analiza korištenja Instagrama kod mladih
Život kroz filtere: analiza korištenja Instagrama kod mladih
Antonia Baković
Instagram je najbrže rastuća društvena mreža na svijetu. Dnevno broji preko milijardu korisnika od čega najviše mladih. Naime, Instagram je s godinama postao ultimativna platforma za društveno umrežavanje mladih ljudi. Ovaj rad analizira navike korištenja Instagrama kod studenata kao predstavnika mlade medijske publike. Cilj rada jest proučiti njihove motive za korištenjem, razumjeti na koje načine koriste Instagram s naglaskom na popularne trendove uljepšavanja profila, te...
Žumberački uskoci - hrvatski krajišnici
Žumberački uskoci - hrvatski krajišnici
Antun Kraljević
Žumberački uskoci bili su skupina naseljenika na Žumberak koji su došli migracijskim valovima uglavnom s područja koje su zauzeli Osmanlije u 16. stoljeću, a tek manjim dijelom iz Senja početkom 17. stoljeća. Oni su specifična etnoreligijska grupa koja se svojim posebnim kulturnim obrascem izdvaja iz hrvatskog nacionalnog korpusa i već je dugo predmet spora pitanje njihovog porijekla i nacionalne pripadnosti. Posebnost Žumberka pripadnost je velikog dijela njegovih stanovnika...

Paginacija