disertacija
Uloga Hrvatskoga sabora u procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji
Doprinos parlamenta konsolidaciji demokracije u Republici Hrvatskoj

Sanja Šurina (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti
Povezani objekti