disertacija
PREZIDENCIJALIZACIJA POLITIČKIH STRANAKA: KOMPARATIVNA ANALIZA BRITANSKE LABURISTIČKE STRANKE, ŠPANJOLSKE SOCIJALISTIČKE RADNIČKE STRANKE I HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE

Dario Nikić Čakar (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti