Pages

Bilateralni odnosi Republike Hrvatske sa susjednim zemljama
Bilateralni odnosi Republike Hrvatske sa susjednim zemljama
Patricia Franković
Rad se bavi bilateralnim odnosima Republike Hrvatske sa susjednim zemljama, ali i ulogom koju bi Hrvatska trebala zauzeti naspram neintegriranih susjednih zemalja. Republika Hrvatska graniči s ukupno šest zemalja od koji se samo dvije – Srbija te Bosna i Hercegovina nisu uspjele integrirati u euroatlantske organizacije, dok je Crna Gora ulaskom u NATO pokazala kako je sve bliže tome da u potpunosti ostvari taj cilj. Osnovna svrha istraživanja bila je pokazati kako se Hrvatska neće...
Bilateralni odnosi između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine: otvorena pitanja
Bilateralni odnosi između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine: otvorena pitanja
Armin Hodžić
Bilateralni odnosi između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na otvorena pitanja trenutno nisu dovoljno istražena sa znanstvenim pristup pa je s toga važno analizirati njihove odnose zbog budućnosti i stabilnosti u regiji. Uvod ovog rada donosi pregled najvažnijih pitanja koja je potrebno analizirati. Zbog kompleksnosti odnosa, prikazan je povijesno-politički uvod u odnose između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Točnije, prikazana je kronologija...
Bilateralni odnosi između Republike Hrvatske i Republike Srbije u razdoblju od 1996. do 2013. godine
Bilateralni odnosi između Republike Hrvatske i Republike Srbije u razdoblju od 1996. do 2013. godine
Matija Merković
Sažetak Rad analizira bilateralne odnose Republike Hrvatske i Republike Srbije u razdoblju od 1996. do 2013. godine. To razdoblje je podijeljeno u tri podrazdoblja. Prvo razdoblje traje od 1996. do 2000. godine. Ono počinje međusobnim priznanjem Hrvatske i Srbije, a završava odlaskom s vlasti aktera koji su vodili ove dvije države kroz ratno razdoblje od 1991. do 1995. godine. U ovom periodu nisu mogući prijateljski odnosi između Srbije i Hrvatske budući da kroz ovo razdoblje i...
Bipolarizam kao tip međunarodnih odnosa
Bipolarizam kao tip međunarodnih odnosa
Paola Franković
Razdoblje nakon Drugog svjetskog rata obilježeno je bipolarnom strukturom međunarodnih odnosa kojom su dominirale dvije supersile SAD i SSSR. To je period hladnog rata u kojem je vladala izričito velika napetost u odnosima između dviju država, a to rivalstvo se je prije svega očitovalo kroz utrku u naoružanju, koja je jamčila ravnotežu snaga. Iako u hladnoratovskom razdoblju nikada nije došlo do direktnog sukoba između sovjetskog i američkog centra moći, ono je ipak bilo vrlo...
Biti influenser u Hrvatskoj: samoostvarenje i profit kroz YouTube kanal
Biti influenser u Hrvatskoj: samoostvarenje i profit kroz YouTube kanal
Veronika Rosandić
Diplomski rad Biti influencer u Hrvatskoj: samoostvarenje i profit kroz YouTube kanal pisan je sa željom otkrivanja influencera na hrvatskoj sceni te njihovih navika, djelovanja i zarade. Kroz kvalitativno istraživanje, odnosno intervju s trojicom hrvatskih influencera, cilj je bio spoznati na koji način influenceri djeluju, kako održavaju interakciju s publikom, gdje crpe inspiraciju te koliko je vremenski potrebno da stvore sadržaj i zarade novce. Istraživanje na temelju trojice...
Bošnjačka politika povijesti - Bosna i Hercegovina od 1990. do 2015.
Bošnjačka politika povijesti - Bosna i Hercegovina od 1990. do 2015.
Marina Kostenko
Interpretacija vlastite nacionalne povijesti i posljedična gradnja identiteta igraju veliku ulogu u viđenju i kreiranju državnog uređenja, što se i pokazalo u ovom radu. Cilj ovog rada bio je dobiti uvid u politiku povijesti Bošnjaka u Bosni i Hercegovini odnosno način na koji se gradio nacionalni identitet u Bošnjaka te ispitati u kojoj mjeri je on povezan sa današnjim unitarnim tendencijama predstavnika tog naroda, ali i nekih međunarodnih faktora. U radu se metodom analize...
Brazil kao brend
Brazil kao brend
Benjamin Bauer
Brazil kao najveća i najsnažnija država Latinske Amerike postao je svjetska turistička destinacija i država brend južne hemisfere. Kao potencijalna stožerna država, Brazil je oduvijek imao tendenciju širenja svojeg utjecaja na druge države, najveći problem pri tome zadavao mu je različit jezik od svojih susjeda. Brazil je jedina država Latinske Amerike koja je neovisnost stekla mirnom predajom vlasti od strane Portugala. Kroz čitavu povijest SAD su kreirale politiku i život...
Brazil, Rusija, Indija i Kina u svjetskom gospodarstvu
Brazil, Rusija, Indija i Kina u svjetskom gospodarstvu
Nikola Jurak
Rad propituje položaj BRIC zemalja (Brazila, Rusije, Indije i Kine) u svjetskom gospodarstvu. Daje sažet prikaz gospodarske i političke situacije u svakoj od promatranih zemalja. Potom nastoji rasvijetliti jesu li BRIC zemlje na putu da se prometnu u glavnu gospodarsku silu svijeta koja će moći udruženo djelovati u promicanju svojih gospodarski i političkih interesa te mogu li se navedene zemlje uopće uspoređivati. U radu se zaključuje da su BRIC zemlje neusporedive zbog niza...
Brendiranje Hrvatskog zagorja kao turističke destinacije
Brendiranje Hrvatskog zagorja kao turističke destinacije
Viktorija Žunec
Svakodnevno izlaganje stresu i ubrzani način života često su motivacija pojedinca da više pažnje posveti svom zdravlju i rekreaciji. Upravo je takva motivacija prilika za razvoj turističkih destinacija na kontinentalnom području. Hrvatsko zagorje obiluje raznovrsnim kapacitetima koji nude priliku za opuštanje i uživanje u očuvanom ambijentu. S obzirom na to da turistička ponuda Zagorja još uvijek nije dovoljno prepoznata, problematika rada je usmjerena na djelovanje turističkih...
Brendiranje Istre kao regije autohtonih vinskih sorta - primjer udruge Vinistra
Brendiranje Istre kao regije autohtonih vinskih sorta - primjer udruge Vinistra
Annamaria Gržetić
Cilj ovog diplomskog rada jest istražiti u kojoj mjeri je udruga Vinistra pomogla stvaranju imidža istaraskih vina kao kvalitetnih i prirodnih proizvoda te ostvarivanju ostalih ciljeva glede brendiranja. Istražilo se jesu li događaji udruge poput godišnjeg sajma Vinistra korisni za regionalno brendiranje Istre kao regije autohtonih vinskih sorti od kojih su najpoznatije malvazija, teran i muškat momjanski, te koja je od ovih sorti najperspektivnija. Glavni sadržaj istraživanja odnosi...
Brendiranje Istre putem društvenih mreža: studija slučaja maslinovo ulje
Brendiranje Istre putem društvenih mreža: studija slučaja maslinovo ulje
Karla Milevoj
Ovaj diplomski rad bavi se proučavanjem brendiranja Istre kao maslinarske regije na društvenim mrežama. Definirani su ključni pojmovi za shvaćanje problematike rada, poput brendiranja destinacije na društvenim mrežama te utjecaju interneta na nove načine promocije u turizmu. Cilj ovog diplomskog rada je istražiti na koji način se Istru brendira na Facebooku na temelju vrhunskog maslinovog ulja. Metodom studije slučaja promatrano je šest Facebook stranica iz kategorija maslinari,...
Brendiranje Sveučilišta u Mostaru na temelju percepcije studenata
Brendiranje Sveučilišta u Mostaru na temelju percepcije studenata
Petra Mamić
Unatoč činjenici da Sveučilište u Mostaru godišnje pohađa i preko 10 tisuća studenata iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja u okruženju, ova visokoobrazovna institucija još je uglavnom nepoznata za većinu zemalja u Europi. Također, zbog nedovoljne prepoznatljivosti i nedostatka informacija, u očima javnosti Sveučilište nerijetko ima imidž zasnivan na predrasudama i stereotipima koji ne doprinose njegovom razvoju. Zahtjevno okruženje i nove mogućnosti postavili su pred...

Pages