Paginacija

Islam i ljudska prava: problem kompatibilnosti i teorija otvorene razmjene
Islam i ljudska prava: problem kompatibilnosti i teorija otvorene razmjene
Ajla Čustović
Doktorska disertacija pod naslovom Islam i ljudska prava: Problem kompatibilnosti i teorija otvorene razmjene kritički preispituje tri dominantna diskursa, u kojima se danas raspravlja o islamu i ideji univerzalnih ljudskih prava: nekompatibilistički, kompatibilistički i revivalistički diskurs. Problematika disertacije sagledava se kroz tri točke napetosti između islamskoga i liberalnoga razumijevanja ljudskih prava: slobodu vjerovanja (uključujući i pravo da se od vjere otpadne),...
KOMPARATIVNA ANALIZA TRANSFORMACIJA POLITIČKIH SUSTAVA TUNISA, EGIPTA I ALŽIRA
KOMPARATIVNA ANALIZA TRANSFORMACIJA POLITIČKIH SUSTAVA TUNISA, EGIPTA I ALŽIRA
Borna Zgurić
Temeljno pitanje na koje ovaj rad pokušava dati odgovor jest zašto je demokratska transformacija bila uspješna u Tunisu, a u Egiptu i Alžiru nije. Istraživanju je primarno pristupljeno sa stajališta deskriptivno-empirijskih teorija aktera, iako su korištene i kulturalističke teorije kako bi se bolje razumjele političke ideje i stavovi islamističkih aktera. Strategija istraživanja je fokusirana komparativna studija triju slučajeva – Tunisa, Egipta i Alžira – odnosno...
Ljudska prava imigranata između kozmopolitizma i komunitarizma u imigracijskoj politici Europske Unije
Ljudska prava imigranata između kozmopolitizma i komunitarizma u imigracijskoj politici Europske Unije
Nella Popović
Disertacija se bavi pitanjem ljudskih prava radnih migranta u Europskoj uniji na teorijskoj i empirijskoj razini. Na razini suvremene normativne političke teorije rad istraţuje odnos imigranata i zajednice primateljice kroz suprotstavljenost kozmopolitizma i komunitarizma te utvrĎuje jesu li ove političke doktrine potencijalno pomirljive u pristupu ljudskim pravima imigranata bilo na razini njihovog ulaska ili članstva u zajednicama primateljicama. U svom empirijskom dijelu disertacija...
Machiavellijevo poimanje političkoga
Machiavellijevo poimanje političkoga
Davorin Žagar
Tema doktorskog rada je temeljno teorijsko istraživanje i kritičko vrednovanje Machiavellijevog shvaćanja političkoga kako je ono izneseno u njegovim najvažnijim političkim spisima, Vladaru i Raspravama o prvoj dekadi Tita Livija. Claude Lefort je u svom chef-d'oeuvre Machiavelli. Rad djela (1972) prvi ponudio razumijevanje Machiavellija kao teoretičara političkoga u smislu modernog načina ustanovljenja poretka zasnovanog na neprevladivoj, izvornoj podjeli društva. Lefortovo...
Medijske publike i demokracija u Hrvatskoj: društvena stratifikacija kao prediktor upotrebe medija i njene uloge za političku participaciju
Medijske publike i demokracija u Hrvatskoj: društvena stratifikacija kao prediktor upotrebe medija i njene uloge za političku participaciju
Dina Vozab
Ovaj rad bavi se krajnjom točkom u procesu političke komunikacije: učincima informiranja građana na njihovu spremnost da politički participiraju. Zbog promijenjene uloge medijskih publika u novom medijskom okolišu (Cardoso, 2011; Castells, 2009; Prior, 2007), društvena stratifikacija oblikuje informiranje, komunikaciju i participaciju građana, reproducirajući nejednakosti u demokratskom procesu (Lindell 2015; Prior, 2007; van Dijk, 2012). Teorije medijske mučnine (Delli Carpini,...
NAČELO HOSPITALITETA I PROBLEM EUROPSKOG KOZMOPOLITIZMA
NAČELO HOSPITALITETA I PROBLEM EUROPSKOG KOZMOPOLITIZMA
Lana Pavić
Doktorska disertacija pod naslovom Načelo hospitaliteta i problem europskog kozmopolitizma hermeneutičko-dekonstrukcijskom metodom čitanja suvremenih, modernih, skolastičkih i antičkih tekstova propituje pojmove i načela hospitaliteta i kozmopolitizma kako bi ponudila teorijski utemeljene dgovore na suvremene prijepore oko prihvata migranata u državama Europske unije. Naime, načela hospitaliteta i kozmopolitizma u prvom se redu odnose na prihvat stranca, onoga koji nije pripadnik...
Odabir instrumenata javnih politika za razvoj suradnje sveučilišta i industrije
Odabir instrumenata javnih politika za razvoj suradnje sveučilišta i industrije
Teodora Molnar
U radu se empirijski istražuju instrumenti i dizajn javnih politika koji su u gospodarski najkonkurentnijim zemljama EU-a doveli do kvalitativnog unaprjeđenja suradnje odabranih sveučilišta i njihovih industrijskih partnera. Slučajevi koji se analiziraju su: Sveučilište Aalto iz Finske i Tehnološko sveučilište Dresden iz Njemačke, koji su odabrani sukladno dizajnu komparativne analize najrazličitijih slučajeva, pri čemu oba slučaja odstupaju od profila prosječnog europskog...
POLITIKE NACIONALNOG IDENTITETA
POLITIKE NACIONALNOG IDENTITETA
Hrvoje Ćurko
Baski, manjinski narod sa svojim zasebnim jezikom i kulturom, stoljećima je podijeljen između Španjolske i Francuske. U Francuskoj Baski nemaju status manjine ni institucionalnu autonomiju. U Španjolskoj, međutim, nakon teškog razdoblja Francove diktature i preustrojstva Španjolske 1978. na kvazifederalnom načelu, španjolski Baski dobivaju priznanje nacionalne posebnosti te znatnu institucionalnu autonomiju kroz tzv. Autonomnu zajednicu (AZ) Baskiju. Unatoč zadovoljavanju većine...
PREZIDENCIJALIZACIJA POLITIČKIH
 STRANAKA: KOMPARATIVNA ANALIZA
 BRITANSKE LABURISTIČKE STRANKE,
 ŠPANJOLSKE SOCIJALISTIČKE RADNIČKE
 STRANKE I HRVATSKE DEMOKRATSKE
 ZAJEDNICE
PREZIDENCIJALIZACIJA POLITIČKIH STRANAKA: KOMPARATIVNA ANALIZA BRITANSKE LABURISTIČKE STRANKE, ŠPANJOLSKE SOCIJALISTIČKE RADNIČKE STRANKE I HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE
Dario Nikić Čakar
U ovom radu nastojim ispitati osnovnu tezu o nastanku prezidencijaliziranih stranaka koje se pojavljuju kao poseban historijsko-empirijski model stranačke organizacije. Model prezidencijaliziranih stranaka ne predstavlja sljedeću fazu u postojećoj razvojnoj teoriji političkih stranaka koja bi označila kretanje prema još jednomu novom tipu stranke, niti mu se mogu pridodati značenja i vrijednosti novoga razvojnog tipa. Valjan je samo kao analitički model kojim se na historijskoj...
Politizacija i sekuritizacija plinske trgovine - studija slučaja odnosa Europske unije i Ruske Federacije
Politizacija i sekuritizacija plinske trgovine - studija slučaja odnosa Europske unije i Ruske Federacije
Jelena Radić Đozić
U studiji slučaja odnosa između EU i RF istraživalo se kako se u 21. stoljeću naslijeđeni hladnoratovski plinski odnos koristi u politici moći i tako povezuje ekonomsku kategoriju vanjske trgovine s moćnim politološkim konceptima međuovisnosti, moći i sigurnosti te dovodi do zamjene diskursa plinske trgovine diskursom energetske sigurnosti. Polazna točka u istraživanju prirode moći u tom odnosu, koji je izvorno bio ekonomsko pitanje, iako ne posve nepolitičko, ali svakako ne...

Paginacija