FINANCIJALIZACIJA, DOHODOVNA NEJEDNAKOST I STRUKTURA RASPODJELE BDP-a: MEĐUODNOS FINANCIJSKIH INSTITUCIJA I POLITIČKIH ELITA NA PRIMJERU NR KINE
FINANCIJALIZACIJA, DOHODOVNA NEJEDNAKOST I STRUKTURA RASPODJELE BDP-a: MEĐUODNOS FINANCIJSKIH INSTITUCIJA I POLITIČKIH ELITA NA PRIMJERU NR KINE
Kristijan Kotarski
Financijsko produbljivanje u ekonomiji razvoja i političkoj ekonomiji odnosi se na pojam koji obuhvaća porast financijske aktive, novčanih agregata i kreditne aktivnosti u odnosu na cjelokupnu ekonomsku aktivnost u nekoj ekonomiji mjereno bruto domaćim proizvodom. Standardna pretpostavka koja se veže uz financijsko produbljivanje odnosi se na smanjivanje dohodovne nejednakosti kroz efekt lakšeg pristupa rastućoj likvidnosti. Ipak, u posljednja tri desetljeća porast dohodovne...
HRVATSKA NACIJA IZMEĐU IDEALNIH
 TIPOVA ETNIČKE, GRAĐANSKE I
 PLURALNE NACIJE
HRVATSKA NACIJA IZMEĐU IDEALNIH TIPOVA ETNIČKE, GRAĐANSKE I PLURALNE NACIJE
Janko Bekić
Hrvatski povjesničari, sociolozi i politolozi koji su se proteklih dvadesetak godina bavili teorijskim izučavanjem hrvatske nacije i nacionalizma prihvaćali su klasičnu dihotomiju na etnička i građanska shvaćanja nacionalnosti, nastojeći smjestiti hrvatski slučaj između ova dva dijametralno suprotstavljena koncepta. Pritom je, eksplicitno ili implicitno, etnički tip kvalificiran kao „loš“, a građanski kao „dobar“, čime je nastavljena tradicija još od vremena...
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR I SJEVERNA
 LIGA – KOMPARATIVNA ANALIZA USPJEŠNOSTI
 USPOSTAVE DE FACTO TERITORIJALNOSTI
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR I SJEVERNA LIGA – KOMPARATIVNA ANALIZA USPJEŠNOSTI USPOSTAVE DE FACTO TERITORIJALNOSTI
Višeslav Raos
U ovom radu pokušavam istražiti čimbenike koji utječu na razlike u uspješnosti uspostave de facto teritorijalnosti kod regionalističkih stranaka. Regionalističke stranke predstavljaju posebnu vrstu stranaka, različitu od etnoregionalističkih stranaka i od etničkih stranaka, odnosno stranaka nacionalnih manjina. Presudna karakteristika regionalističkih stranaka je teritorijalni identitet. Pojam uspješne provedbe de facto teritorijalnosti označava situaciju u kojoj...
PREZIDENCIJALIZACIJA POLITIČKIH
 STRANAKA: KOMPARATIVNA ANALIZA
 BRITANSKE LABURISTIČKE STRANKE,
 ŠPANJOLSKE SOCIJALISTIČKE RADNIČKE
 STRANKE I HRVATSKE DEMOKRATSKE
 ZAJEDNICE
PREZIDENCIJALIZACIJA POLITIČKIH STRANAKA: KOMPARATIVNA ANALIZA BRITANSKE LABURISTIČKE STRANKE, ŠPANJOLSKE SOCIJALISTIČKE RADNIČKE STRANKE I HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE
Dario Nikić Čakar
U ovom radu nastojim ispitati osnovnu tezu o nastanku prezidencijaliziranih stranaka koje se pojavljuju kao poseban historijsko-empirijski model stranačke organizacije. Model prezidencijaliziranih stranaka ne predstavlja sljedeću fazu u postojećoj razvojnoj teoriji političkih stranaka koja bi označila kretanje prema još jednomu novom tipu stranke, niti mu se mogu pridodati značenja i vrijednosti novoga razvojnog tipa. Valjan je samo kao analitički model kojim se na historijskoj...
TERORIZAM KAO OBLIK DRŽAVNOGA DJELOVANJA – IZMEĐU NORMATIVNOGA I EMPIRIJSKOGA
TERORIZAM KAO OBLIK DRŽAVNOGA DJELOVANJA – IZMEĐU NORMATIVNOGA I EMPIRIJSKOGA
Danijela Lucić
Utemeljen na polazištima kritički orijentiranih sigurnosnih studija i studija terorizma, rad propituje metodološke, epistemološke pa i ontološke aspekte fenomena državnog terorizma. Tvrdi se kako je državni terorizam sustavno zanemareno područje znanja o terorizmu, iako je empirijski vrlo evidentan fenomen. U prvom dijelu rada propituje se klasična i suvremena politološka, sociološka, pravna i filozofska misao važna za razumijevanje države, sigurnosti, terorizma i državnog...
Uloga Hrvatskoga sabora u procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji
Uloga Hrvatskoga sabora u procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji
Šurina Sanja
Tema disertacije je djelovanje i uloga Hrvatskoga sabora u procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i istraživanje njegovog doprinosa konsolidaciji demokracije u Republici Hrvatskoj. Pokazala sam da je Sabor pridonio konsolidaciji demokracije koja se provodila kroz proces europskih integracija, međutim, nastupila je ponajviše institucionalna konsolidacija, koja je bila uvjetovana članstvom Hrvatske u Europskoj uniji, ali ne i potpuna (četverorazinska) konsolidacija...