Pages

Dominacija stranaka vlasti u postsovjetskim parlamentima: binarna studija Jedinstvene Rusije i Nur Otana
Dominacija stranaka vlasti u postsovjetskim parlamentima: binarna studija Jedinstvene Rusije i Nur Otana
Ana Štorga
Postsovjetski prostor je zanimljiv zbog formiranja raznih oblika dominantnih ili hegemonijskih oblika stranaka nakon raspada Sovjetskog Saveza. U tom institucionalno konfuznom razdoblju pojavile su se stranke koje svoju snagu i moć crpe iz izvršne vlasti te o njoj ovise. Ta pojava može se okarakterizirati kao fenomen stranaka vlasti koje su formirane od strane izvršne vlasti kako bi se ostvarila kontrola u parlamentu i stranačkom sustavu. Osnovna svrha diplomskog rada je prikazati kojim...
Domovinski rat u Hrvatskoj 1991.-1995. i strategije sukobljenih strana
Domovinski rat u Hrvatskoj 1991.-1995. i strategije sukobljenih strana
Karlo Roginek
Rad propituje je li se Domovinski rat mogao izbjeći i jesu li njegovi ljudski i materijalni gubici mogli biti manji da se pravovremeno ili drugačije postupalo. Vidljivo je da su gubici svakako mogli biti manji, a jedan od razloga jest u nedjelotvornosti međunarodne zajednice koja nije na vrijeme djelovala, a kada je odlučila reagirati pokazala se uvelike neučinkovitom i nedjelotvornom, što se prije svega odnosi na djelovanje snaga UNPROFOR-a koje nisu ispunile svoje temeljne zadaće. U...
Doprinos kraljevskih obitelji suvremenoj celebrity politici: studija slučaja parlamentarnih monarhija Velike Britanije i Danske
Doprinos kraljevskih obitelji suvremenoj celebrity politici: studija slučaja parlamentarnih monarhija Velike Britanije i Danske
Ivana Marjanović
Kraljevske obitelji u kontekstu celebrity politike nisu dovoljno istražene i može se reći da one predstavljaju svojevrstan fenomen unutar fenomena. Stoga, kako bi se otkrio doprinos suvremenoj celebrity politici važno je otkriti obilježja njihove komunikacije. Studija slučaja kao metodologija ovoga rada omogućava da se uzimanjem u obzir povijesnog konteksta donesu određeni zaključci o prirodi fenomena. Slučajevi prikazani u ovome radu pokazuju da je kraljevska obitelj Velike...
Društvena konstrukcija civilnih žrtava srpske nacionalnosti u Hrvatskoj 90-ih godina: analiza medijskih okvira
Društvena konstrukcija civilnih žrtava srpske nacionalnosti u Hrvatskoj 90-ih godina: analiza medijskih okvira
Filip Uroić
Cilj samog rada je utvrditi na koji način su srpske civilne žrtve bile reprezentirane u tisku, te koje su okvire tiskani mediji koristili u svojem izvještavanju, posljedično konstruirajući stvarnost hrvatskog društva 1990ih. Polazišna točka rada je teorijska osnova funkcije medija u konstrukciji društvene stvarnosti, i uloga medijskih okvira u tome. Hrvatska je svoje prve dane neovisnosti započela u ratnim okolnostima. Raspad jugoslavenske federacije, kolaps komunističkog režima...
Društvene mreže i sobodno vrijeme: ovisnost ili stil života?
Društvene mreže i sobodno vrijeme: ovisnost ili stil života?
Ana Rotim
Istraživanjem se željelo utvrditi koliko studenti koriste društvene mreže, što na njima točno rade, koriste li ih u društvu te ključno, postoji li nesrazmjer između količine korištenja društvenih mreža i samoprocjene studenata o vlastitoj ovisnosti. Istraživanje je provedeno u dva dijela. Prvi dio istraživanja činila je online anketa koja je provedena na prigodnom uzorku od 406 ispitanika. Drugi dio bio je dnevnik korištenja društvenih mreža kojeg je ispunilo deset...
Društvene mreže kao izvor informacija u predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore 2016. Godine: studija slučaja Dnevnik NoveTV
Društvene mreže kao izvor informacija u predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore 2016. Godine: studija slučaja Dnevnik NoveTV
Katarina Jusić
Cilj rada je istražiti korištenje društvenih mreža, u kontekstu politike u programu Nove TV. Istraživanje je obuhvatilo emisije Dnevnika Nove TV, odnosno priloge izbornog bloka, i to u periodu predizborne kampanje za parlamentarne izbore 2016. godine (16. kolovoz- 9.rujan). Korištenjem kvantitativne metode analize sadržaja prikazani su brojčani podaci o učestalosti korištenja društvenih mreža kao izvora vijesti u informativnom programu. Dobiveni podaci nadopunjeni su...
Društvene mreže u novinarstvu: Karakteristike komunikacije novinara i publike putem službenih facebook stranica novinara 24sata
Društvene mreže u novinarstvu: Karakteristike komunikacije novinara i publike putem službenih facebook stranica novinara 24sata
Mia Bednaž
Društvene mreže promijenile su odnose moći između medija i publike, ali su unijele velike promijene u novinarsku struku. U moru informacija publika bira što će i koga pratiti, a uz kvalitetnu edukaciju, pomno pripremljenu strategiju i originalni sadržaj novinari mogu tu novu karakteristiku publike usmjeriti kako bi sagradili svoj osobni brend. Komunikacijom i interakcijom s publikom stvaraju spone koje mijenjaju odnos moći između medijskih kuća i novinara gdje novinari postaju mini...
Društvene mreže, tipovi socijalnog kapitala i političko sudjelovanje
Društvene mreže, tipovi socijalnog kapitala i političko sudjelovanje
Gloria Lončar
Koncept socijalnog kapitala relativno nov predmet istraživanja u društvenim znanostima, ali izrazito je privlačan zbog novog pristupa proučavanju razvoja društva sa socio-kulturološke perspektive. Strukturna dimenzija socijalnog kapitala pojavom interneta i digitalizacijom interakcije doživljava svojevrsnu transformaciju i to je proces zanimljiv za istraživanje zbog razmjera korištenja interneta u svijetu. Cilj rada je sažeti relevantna istraživanja o utjecaju internetskih...
Društveni mediji i televizija u hibridnom medijskom sustavu: analiza televizijske konstrukcije političke komunikacije na društvenim mrežama na lokalnim izborima 2017.
Društveni mediji i televizija u hibridnom medijskom sustavu: analiza televizijske konstrukcije političke komunikacije na društvenim mrežama na lokalnim izborima 2017.
Martina Marčinko
U diplomskom radu ''Društveni mediji i televizija u hibridnom medijskom sustavu: Analiza televizijske konstrukcije političke komunikacije na društvenim mrežama na lokalnim izborima 2017.'' cilj je bio analizirati izvještavanje HRT-a i RTL-a o lokalnim izborima 2017. godine, u periodu od 1. svibnja do 31. svibnja, odnosno način na koji televizija, kao tradicionalni medij, moderira između publike i društvenih mreža, kao novih medija. Kvantitativnom analizom podataka analizirane su 31...
Društveni mediji kao izvori vijesti: slučaj kandidata za ministra branitelja Republike Hrvatske
Društveni mediji kao izvori vijesti: slučaj kandidata za ministra branitelja Republike Hrvatske
Lorena Ouahchia
Imajući u vidu značajnu ulogu društvenih medija u društvu općenito, a posebno u novinarstvu i političkoj komunikaciji, ovaj rad istražuje na koji način i u kojoj se mjeri društveni mediji pojavljuju kao izvori informacija u medijima, ali i kako političari koriste društvene medije u priopćavanju vijesti korisnicima i novinarima. Tu tematiku radi istražuje metodom studije slučaja, analizirajući konkretan slučaj u Hrvatskoj, upravo kako bi se vidio taj trend. Analiza je...
Društveno-političke promjene u Boliviji za vladavine Eva Moralesa (2006. - 2014.)
Društveno-političke promjene u Boliviji za vladavine Eva Moralesa (2006. - 2014.)
Dajana Šiljić
U radu je istražen utjecaj vladavine predsjednika Eva Moralesa na društveno-političku situaciju u Boliviji, a glavni predmet istraživanja čine reforme koje je provela Moralesova vlada od 2006. do 2014. godine. Analiza dostupnih kvantitativnih podataka o društveno-političkoj situaciji u Boliviji, prije i nakon dolaska Eva Moralesa na vlast, dovodi do značajnih rezultata i uvida. Reforme Moralesove vlade postigle su značajne rezultate i znatno su poboljšale društveno-političku...
Država nadzora kroz prizmu novih medija: slučaj Snowden
Država nadzora kroz prizmu novih medija: slučaj Snowden
Luka Radočaj
Ulaskom suvremenog društva u doba novih medija, društvenih mreža te masovnog korištenja interneta, država se transformirala iz tradicionalne u kojoj je privatnost građana bila visoko na ljestvici prioriteta u takozvanu „državu nadzora“ u kojoj vlast, pomoću tehnoloških dostignuća sigurnosnih službi, osigurava sigurnost građana na štetu njihove privatnosti. Ovaj diplomski rad najprije proučava sociološke i političke teorije kojima su razni autori pokušali definirati i...

Pages