Paginacija

Ekonomske sankcije kao dio vanjske politike SAD-a: studija slučaja Iran
Ekonomske sankcije kao dio vanjske politike SAD-a: studija slučaja Iran
Vjekoslav Starjački
U radu se analiziraju ekonomske sankcije kao alat za promjenu politike određene države u međunarodnim odnosima. SAD je u suradnji sa ostalim zapadnim državama u periodu od nekoliko godina implementirao niz ekonomskih sankcija nad Iranom. Glavni razlog za uspostavu sankcija se nalazi u kontinuiranom razvoju nuklearnog programa od strane Irana. Glavni cilj ovog rada je bio analiziranje i interpretacija nametnutih sankcija te njihov utjecaj na ekonomske I političke faktore u Iranu. Kroz...
Eksperimentalna studija: Medijsko udešavanje odgovornosti ministra zdravstva i djelatnika zdravstvenog sektora u slučaju "Prekinimo šutnju"
Eksperimentalna studija: Medijsko udešavanje odgovornosti ministra zdravstva i djelatnika zdravstvenog sektora u slučaju "Prekinimo šutnju"
Josipa Vrankulj
Medijsko udešavanje kratkoročan je učinak do kojeg dolazi nakon izlaganja stimulansu, a koji uzrokuje promjene u standardima koje pojedinci koriste u evaluacijama. Riječ je o učinku koji se reflektira na ponašanja i prosudbe pojedinaca. Istraživanja udešavanja svoje korijene pronalaze u 1970-ima u kognitivnoj psihologiji, a s razvojem koncepta šire se na pitanja politike i medija. U novije vrijeme ona su sve više usmjerena na pitanja stereotipa. Ipak, najveću promjenu u...
Elementi celebrity politike u političkoj komunikaciji Josipa Broza Tita
Elementi celebrity politike u političkoj komunikaciji Josipa Broza Tita
Paula Bračko
Promjene u političkoj komunikaciji zanimljive su, ali i bitne za proučavanje zbog boljeg razumijevanja suvremenih trendova društvenih zbivanja, kao i trendova u svjetskoj politici. Celebrity politika počela se pobliže proučavati tek posljednjih nekoliko godina i to s naglaskom na proučavanje suvremene politike koja obuhvaća period od devedesetih godina dvadesetog stoljeća pa sve do danas. Pritom valja uzeti u obzir da se ne radi o recentnijem trendu u politici, već fenomenu što...
Energetska politika Rusije: uloga nafte i plina u jačanju režima
Energetska politika Rusije: uloga nafte i plina u jačanju režima
Valentino Petrović
Cilj rada je istražiti ulogu energetskih resursa u politici Rusije nakon raspada Sovjetskog Saveza i ispitati na koji se način koriste od strane trenutne vlasti na čelu s predsjednikom Vladimirom Putinom. Kroz povijesni pregled razvoja i poslovanja najvažnijih energetskih tvrtki u Rusiji i analizu političkih implikacija izgradnje novih plinovoda nastoji se dokazati kako je dolazak Putina na vlast 2000. godine potaknuo konsolidaciju i jačanje Rusije. Tome je pridonijela politika...
Entartete Kunst: nacistički napad na modernu umjetnost
Entartete Kunst: nacistički napad na modernu umjetnost
Mia Peretić
Izložba Entartete Kunst rezultat je stigmatizacije čitave moderne umjetnosti bolesnom i izopačenom, što je rezultiralo i njenom potpunom zabranom za postojanja Trećeg Reicha kroz uništenje i konfiskaciju umjetničkih djela te zabranu rada modernim umjetnicima. Paralelno je uz proces odstranjivanja nepoćudnog sadržaja došlo do redefiniranja prihvatljivih kulturnih i estetskih principa koji su trebali postati temelj nove njemačke umjetnosti.
Etičnost medijskog prikazivanja žena u sportu: analiza medijskog teksta i pogledi akterica
Etičnost medijskog prikazivanja žena u sportu: analiza medijskog teksta i pogledi akterica
Filip Ožbolt
Rad je pisan s ciljem utvrđivanja u kojoj mjeri i na koji način hrvatski tiskani mediji portretiraju sportašice te pokušava ustanoviti ima li stereotipnog izvještavanja o njima. Također se nastoji saznati jesu li žene u sportu u podređenom položaju u odnosu na muškarce i na koje se sve načine moguća podređenost očituje. Analizom sadržaja triju hrvatskih dnevnih novina (24 sata, Sportske novosti i Večernji list) i polustrukturiranim intervjuima s četiri akterice (dvije...
Etičnost novinarskih sadržaja u crnoj kronici na portalima jutarnji.hr i večernji.hr
Etičnost novinarskih sadržaja u crnoj kronici na portalima jutarnji.hr i večernji.hr
Davor Pejković
Analizom sadržaja tekstova objavljenih u jednomjesečnom razdoblju u rubrikama crne kronike na portalima jutarnji.hr i večernji.hr, istraženo je u kojoj se mjeri u njima poštuju etička načela i pravila. Rezultati istraživanja pokazuju da portal večernji.hr izvještava etičnije od portala jutarnji.hr. Pošto su potvrđene sve četiri postavljene pomoćne hipoteze  portal jutarnji.hr češće koristi senzacionalističke i/ili clickbait naslove od portala večernji.hr, portal...
Etičnost oglašavanja proizvoda za djecu i poticanja roditeljske potrošnje
Etičnost oglašavanja proizvoda za djecu i poticanja roditeljske potrošnje
Estera Domislović
U radu se analizira problematika etičnosti stvaranja potrošačkog društva i njegovog utjecaja na djecu i njihove obitelji, s posebnim naglaskom na oglašavanje proizvoda namijenjenih djeci. Polazišna ideja rada jest ideja da su marketinški napori proizvođača i oglašivača proizvoda namijenjenih djeci često protivni vrijednostima koje roditelji nastoje usaditi svojoj djeci. Istovremeno, naglasak na važnost posjedovanja materijalnih stvari odvraća pozornost od onih načina...
Etičnost u izvještavanju o tragičnim događajima: studija slučaja Davida Komšića
Etičnost u izvještavanju o tragičnim događajima: studija slučaja Davida Komšića
Lana Radišić
Etika je filozofska disciplina koja određuje što je ispravno i moralno prihvatljivo. Za normalno funkcioniranje društva, ali i samoodržavanje pojedinca, etika je nužna, kako u svakodnevnom tako i u profesionalnom životu. Etika u novinarstvu od iznimne je važnosti jer su novinari ti koji oblikuju javno mnijenje, utječu na percipiranu sliku stvarnosti te neizravno vode glavnu riječ kada su u pitanju odluke i mišljenje javnosti. Danas je odgovornost novinara još i veća budući da...
Etičnost u kriznoj komunikaciji: studija slučaja "Karlovačke pivovare" 2007. godine
Etičnost u kriznoj komunikaciji: studija slučaja "Karlovačke pivovare" 2007. godine
Sabrina Đaković
U diplomskom radu "Etičnost u kriznoj komunikaciji: Studija slučaja Karlovačke Pivovare 2007. godine" bilo je govora o kriznoj komunikaciji u odnosima s javnošću. Rad je podijeljen na jedanaest glavnih poglavlja i potpoglavlja. Prvo poglavlje je "Uvod" u kojem se govori o tome o čemu će se pisati i što će se raditi kroz diplomski rad. U drugom poglavlju "Krizna komunikacija kao dio odnosa s javnošću govori se o odnosima s javnošću, krizi, faktorima koji utječu na krizu,...
Etnicitet i svakodnevna televizija: manjinski identiteti i većinski programi
Etnicitet i svakodnevna televizija: manjinski identiteti i većinski programi
Ana Klarić
Rad je jedan doprinos dosadašnjim istraživanjima na području medija i etniciteta, s naglaskom na gledanje televizije u svakodnevici i njezinoj prezentaciji etničkih tema. Istraživanje je napravljeno u svrhu diplomskog rada, ali i radi nedostatka dosadašnjih istraživanja na tu temu koji nudi značajan doprinos razumijevanju odnosa etniciteta i televizije u svakodnevici. Bitno je naglasiti kako su primarni subjekti ovoga istraživanja tri etničke skupine; Bosanski Hrvati, domicilni...
Etnografija javnih prostora: upotreba medija i izravna komunikacija na gradskim trgovima
Etnografija javnih prostora: upotreba medija i izravna komunikacija na gradskim trgovima
Mateja Vukomanović
Ovo etnografsko istraživanje želi dublje razumjeti medijsku upotrebu i izravnu komunikaciju medijske publike u javnim prostorima. Sve većom dostupnošću i razvojem tehnologije u suvremenim društvima, mediji su nam svugdje i uvijek dostupni pa tako i na gradskim trgovima. Zbog nedovoljne istraženosti upotrebe medija u javnim prostorima općenito, ovaj rad pokušava razumjeti načine upotrebe medija i značenja koja im medijska publika pridaje u okolnostima javnog prostora kao što su...

Paginacija